2022-02-24 11:48Pressmeddelande

Föräldrar med psykisk ohälsa och NPF får nu ett relevant stöd

projektbild arvsfondsprojektet Bräcke projekt TrUStprojektbild arvsfondsprojektet Bräcke projekt TrUSt

NSPH Västra Götaland och Göteborg är först i regionen med att använda ett unikt föräldraskapsstöd för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF.

Det är en studiecirkel som tagits fram med grund i aktuell forskning och i samarbete med föräldrarna själva. Det krävs ingen särskild utbildning att leda cirkeln, den kan användas i alla verksamheter som möter föräldrarna. Varje cirkel blir unik eftersom de som deltar påverkar innehållet. Syftet är att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF i sitt föräldraskap.

Föräldrar med psykisk ohälsa och NPF får inte utrymme för sina specifika frågor i det generella föräldraskapsstödet. Därför har Bräcke diakoni tagit fram ett riktat föräldraskapsstöd, studiecirkeln Trygghet Ur Stöd. I studiecirkeln pratar man direkt och utan att döma om de föräldrautmaningar som man kan ha när man lider av psykisk ohälsa eller NPF.

Röster om Trygghet Ur Stöd

- Studiecirkeln har gett mig en känsla av samhörighet, att jag inte är ensam i detta utan att det finns många andra som kämpar med psykisk ohälsa i sitt föräldraskap, säger Henrik, en av föräldrarna som deltagit i Trygghet Ur Stöd

- Att leda studiecirkeln Trygghet Ur Stöd känns väldigt meningsfullt och peppande. Föräldrarna är modiga och öppna. De delar generöst med sig för att stötta varandra. Vi lär oss mer och utvecklas tillsammans med föräldrarna, säger Anna-Karin Engqvist som tillsammans med sin kollega vid NSPH Västra Götaland Agneta Persson leder studiecirkeln.

Att föräldraskapsstöd är en effektiv insats som får god effekt för hela familjen är känt sedan länge. Alla föräldrar upplever utmaningar i föräldraskapet. Föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF kan ha särskilda föräldrautmaningar som påverkar inte bara dem själva utan hela familjen.

Tillsammans med föräldrarna

Att materialet tagits fram i nära samverkan med föräldrarna själva har varit en viktig utgångspunkt för projektet.

- Genom att arbeta nära föräldrarna har vi kunnat ta fram stöd som vi vet är relevant för dem som det berör, säger Sara Jonåker, projektledare för Bräcke projekt TrUSt, Responsen vi nu får är ett kvitto på hur viktigt det är att arbeta tillsammans med målgruppen.

 

NSPH Västra Götaland och Göteborg är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området som arbetar för ökat brukarinflytande och ökad kunskap om psykisk ohälsa. NSPH:s samlade erfarenheter är en oumbärlig resurs för att kvalitetssäkra och utveckla vård, stöd, och behandling.

Bräcke diakoni har utvecklat det riktade föräldraskapsstödet Trygghet Ur Stöd i samarbete med NSPH Västra Götaland och Göteborg, med stöd från Allmänna arvsfonden.

Vi är Bräcke diakoni. En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör. Att driva projekt är ett sätt för oss att förverkliga vår vision om ett medmänskligare samhälle. Projekten fyller glapp i välfärden som vi har uppmärksammat. De erbjuder kunskap och former för förändring.

 

 

Kontaktuppgifter:

Anna-Karin Engqvist, NSPH Västra Götaland och Göteborg, maila: annakarin@nsphvastragotaland.se

Sara Jonåker, projektledare Bräcke projekt TrUSt, maila: sara.jonaker@brackediakoni.se, eller ring: 0765-03 26 17


Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör. Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.


Kontaktpersoner

Johanna Olsson
Pressansvarig
Johanna Olsson