2022-03-22 09:36Pressmeddelande

Ett unikt stöd för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

Ett unikt stöd för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF släpps 24 mars

Föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF kan nu få det stöd som de efterfrågar och behöver.  Trygghet Ur Stöd kan fungera som ett komplement till andra föräldraskapsstöd. Alla verksamheter som möter föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF kan använda Trygghet Ur Stöd som från och med 24 mars finns att beställa kostnadsfritt från Bräcke diakoni.

 
Hur kan jag prata med mitt barn om min ohälsa eller diagnos?

Föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF efterfrågar hjälp att bli bättre på att balansera sin ork och energi. De vill få råd om hur de kan prata om sin ohälsa eller diagnos med sina barn. Men också att tillsammans med andra få fundera runt egna specifika föräldrautmaningar. De vill möta andra föräldrar i liknande situation.

Jag har blivit stärkt på ett sätt som jag saknat tidigare.
Förälder som deltagit i Trygghet Ur Stöd

Studiecirkeln Trygghet Ur Stöd utgår från aktuell forskning, yrkeserfarnas kunskap och föräldrarnas egna frågor och behov. Den är utformad för att passa i många olika sammanhang, i verksamheter som möter föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF.

 
Föräldrarna rekommenderar Trygghet Ur Stöd

Att studiecirkelmaterialet tagits fram i nära samverkan med föräldrarna själva har varit en viktig utgångspunkt för projektet. Det visar sig också i testgrupperna att materialet fungerar väldigt bra. Alla föräldrar som deltagit vill rekommendera andra föräldrar att gå studiecirkeln, och utvärderingarna bekräftar att föräldrarna efter avslutad studiecirkel upplever en ökad trygghet i föräldraskapet.

Genom att arbeta nära föräldrarna har vi kunnat ta fram ett anpassat stöd, med teman och frågor föräldrarna inte haft möjlighet att prata om i andra föräldragrupper, säger Sara Jonåker, projektledare för Bräcke projekt TrUSt, Det känns väldigt roligt att det nu finns till för alla som möter föräldrar.

 

Bakgrund
Att föräldraskapsstöd är en effektiv insats som får god effekt för hela familjen är känt sedan länge. Men många får inte det stöd som de behöver. Bräcke diakoni uppmärksammade att föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF inte får utrymme för sina specifika frågor i det generella föräldraskapsstödet. Bräcke diakoni har därför utvecklat Trygghet Ur Stöd tillsammans med NSPH Västra Götaland och Göteborg och med stöd från Allmänna arvsfonden.

NSPH Västra Götaland och Göteborg är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH VG arbetar för ökat brukarinflytande och ökad kunskap om psykisk ohälsa. NSPH:s samlade erfarenheter är en oumbärlig resurs för att kvalitetssäkra och utveckla vård, stöd, och behandling.

Vi är Bräcke diakoni. En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör. Att driva projekt är ett sätt för oss att förverkliga vår vision om ett medmänskligare samhälle. Projekten fyller glapp i välfärden som vi har uppmärksammat. De erbjuder kunskap och former för förändring.

Kontakt
Projektledare Sara Jonåker
maila: sara.jonaker@brackediakoni.se
ring: 0765-03 26 17

Inbjudan till release 24 mars

Bräcke projekt TrUSt 

Bräcke projekt TrUSt på FacebookOm Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör. Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.


Kontaktpersoner

Johanna Olsson
Pressansvarig
Johanna Olsson