2019-05-17 06:18Pressmeddelande

Bräcke diakonis vårdcentraler i Skara blir grannar

Bräcke diakoni vill effektivisera sin primärvård i Skara och vill därför flytta in sina två vårdcentraler under ett och samma tak. En förändring som kommer säkra bemanningen och öka tillgängligheten för patienterna.

 

Efter flera månaders arbete och planering har nu stiftelsen Bräcke diakoni ansökt om att få flytta vårdcentralen Malmen till Axvallagatan, där vårdcentralen Vilan drivs idag.

 

– Vi har tillsammans med personal och med inspel från flera av våra patienter landat i att det är mest rationellt att flytta ihop vårdcentralerna under samma tak. Verksamheten blir mindre skör när våra medarbetare kan gå in och arbeta där det behövs som bäst i varje givet tillfälle. Till exempel får sjukfrånvaro mindre påverkan om det är fler som kan dela på arbetsuppgifterna, säger Erik Andersson, områdeschef för Vård & Hälsa på Bräcke diakoni.

 

Om allt går enligt plan så sker flytten redan vid årsskiftet.

– Vi har bygglov klart och en fantastiskt bra hyresvärd som är på hugget för att bygga om för att vi ska få plats med all verksamhet. Vi bygger samtidigt ut vår primärvårdsrehabilitering för att kunna ta emot fler patienter där. Det är en komplex process men vi har redan kommit långt i planeringen och bedömer att vi har gott om tid att få till en riktigt bra verksamhet på Axvallagatan, säger Erik Andersson.

 

För patienterna kommer flytten inte innebära några större förändringar. Och det som trots allt förändras kommer vara till det bättre, menar Erik.

 

– Genom att ha all verksamhet i samma lokaler har vi möjlighet att öka bemanningen. Flera nya läkare kommer börja redan nu under sommaren och i höst. Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Med visionen ”Ett medmänskligare samhälle” driver vi idag ett femtiotal verksamheter inom hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg.

Kontaktpersoner

Erik Andersson
Områdeschef Hälsa & Vård
Erik Andersson