2018-06-19 14:11Pressmeddelande

​Bräcke diakoni startar öppen förskola för barn med funktionsnedsättning

null

Till hösten startar Bräcke diakoni öppna förskolan TilLiten för barn med funktionsnedsättning. Verksamheten, som till en början kommer finnas i både Lövgärdet och Örgryte, är en del av Arvsfondsprojektet Karamellpåsen och planeras pågå under tre år.

Öppna förskolan TilLiten är tänkt som en mötesplats för föräldrar med barn som har en funktionsnedsättning. Med start vecka 36 planeras ett par träffar i veckan på två olika platser i Göteborg; FUB:s lokaler i Örgryte och Stadmissionens lokal Kryddan i Lövgärdet. Verksamheten är ensam i sitt slag i Göteborg och Ulrika van den Berg, projektledare, förklarar varför den är så viktig,

- Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan det finnas frågor och funderingar som ens närmaste inte kan svara på eller sätta sig in i och det är inte alltid man känner sig hemma i den vanliga öppna förskolan. Därför vill vi skapa en mötesplats där man som förälder eller närstående kan känna sig trygg och ha möjlighet att komma i kontakt med andra vuxna som har liknande upplevelser som en själv eller har andra erfarenheter att dela med sig av. Självklart utgår verksamheten från de som deltar och det finns möjlighet till anpassad lek.

Personalen på TilLiten har varierade kompetenser och erfarenheter bland annat av habilitering och stödsamtal. Träffarna liknar de på en ordinarie öppen förskola med skillnaden att lekar och aktiviteter anpassas efter barnens förmåga. Alla tillfällen avslutas med fika och möjlighet till samtal.

Här finns öppna förskolan TilLiten
Onsdagar kl 10-13, Lokal Kryddan, Vaniljgatan 27, Lövgärdets torg (bredvid apoteket) Fredagar kl 10-13, FUB, Lillatorpsgatan 10, Örgryte

Projektet drivs i samarbete med Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar i Göteborg med omnejd och Tidigt Föräldrastöd.

Kontakt
Ulrika van den Berg, Projektledare tel 031-50 26 10, ulrika.vandenberg@brackediakoni.se Lina Bjarnegård Carlsson, Projektmedarbetare tel 031-50 25 52, lina.b.carlsson@brackediakoni.se

Läs mer på www.brackediakoni.se/tilliten

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 


Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället medmänskligare. Idag finns vi i 15 kommuner i södra Sverige, med totalt närmare 50 verksamheter, och vi fortsätter att växa och utvecklas.

Kontaktpersoner

Erik Andersson
Områdeschef Hälsa & Vård
Erik Andersson
Thomas Schneider
Kvalitetschef
Thomas Schneider
Maude Kardell Wahlbäck
Områdeschef
Maude Kardell Wahlbäck
Helene Mellström
VD
Helene Mellström