2018-05-25 14:37Pressmeddelande

​Anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få bättre stöd

null

Är du anhörig till någon psykiska funktionsnedsättningar? Då löper du också stor risk att drabbas av ohälsa. Undersökningar visar att uppemot 75 procent mår så dåligt att de själva behöver söka vård.

-Vi ser att det finns ett stort behov av stöd till den här gruppen. Föräldrar, syskon och andra anhöriga mår ofta dåligt och känner sig maktlösa, säger Anna-Maria Norberg, verksamhetschef på boendet Mellangården.

För personer med psykiska funktionsnedsättningar är deras anhöriga en viktig faktor för återhämtningsprocessen.

-Att lyfta de anhörigas situation och samtidigt arbeta fram metoder för att förbättra den gör stor skillnad hos den enskilde individen. Samtidigt är en bra relation mellan anhöriga, boende och medarbetare något som alla vinner på, menar Anna-Maria.

Projektet utgår från Boenderehabiliteringen Mellangården i Göteborg och genomförs tillsammans med bland andra Anhörigföreningen Göteborg, NSPHiG, Nka och Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktperson
Anna-Maria Norberg, verksamhetschef Boenderehabilitering Mellangården.
e-post: anna-maria.norberg@brackediakoni.se
tel: 031-50 27 73

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 


Om Bräcke diakoni

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver vi bl a flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Vi har också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Som delägare i Ersta Sköndal högskola har vi en nära koppling till forskning och utbildning. Som en politiskt och religiöst obunden stiftelse har vi inga ägare som ställer vinstkrav – all vinst återinvesteras i verksamheten. Det gör oss till ett spännande alternativ till både privat vinstdrivande- och offentlig vård och omsorg. Många av våra uppdrag kommer från kommuner och landsting, men vi startar gärna nya projekt och hittar kreativa lösningar tillsammans med andra. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. Bräcke diakoni startade i Göteborg 1923, med syfte att utbilda diakonissor, dåtidens sjuksköterskor. Idag finns vi i ett tiotal kommuner i södra Sverige, med totalt närmare 40 verksamheter, och vi fortsätter att växa och utvecklas.

Kontaktpersoner

Erik Andersson
Driftchef
Erik Andersson
Thomas Schneider
Utvecklingschef
Thomas Schneider
Maude Kardell Wahlbäck
Välfärdsstrateg
Maude Kardell Wahlbäck