2017-10-11 15:13Bloggpost

Idéburna organisationer är ovärderliga för att lösa framtidens utmaningar

null

Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner är rubriken för ett positionspapper somSveriges Kommuner och Landsting (SKL) styrelse fattade beslut om i våras. Det är en uppdaterad version av ett tidigare ställningsstagande från 2009 och det är bra att SKL lyfter att det finns behov för ett närmare samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och det civila samhället för att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar. Liknande tongångar hör vi runtom i landet bland kommun- och regionpolitiker och ministrar oberoende partifärg eller myndighetschefer.

Samtidigt ser verkligenheten ganska annorlunda ut. Vi har under de senaste åren jobbat intensivt med att utveckla idéburna-offentliga partnerskap (IOP) som tillsammans med kommuner och andra idéburna aktörer löser stora och små samhällsutmaningar - från mottagande för ensamkommande flyktingbarn till vårdkedjor för personer med demenssjukdom.Utgångspunkten i dessa IOP är målgruppens behov och insikten hos aktörerna att insatserna som behövs inte är kända i förväg – de kan alltså inte ”beställas” utan behöver utvecklas i ett nära samarbete. Så långt så gott – allt sker i enlighet med intentionerna i politiken och SKLs positionspapper.

Det blir dock mer komplicerat när de juridiska aspekterna kommer in. Är IOP-avtalförenliga med den svenska och EU-lagstiftningen? Eller är det i vissa fall en otillåten direktupphandling? Svaret här blir båda ja och nej – beroende på vem man frågar och vad man utgår ifrån.

Mathias Sylvan, upphandlingsjurist och tidigare förbundsjurist i SKL har skrivit om dessa frågor i en uppmärksammad artikel i Public ProcurementLaw Reviewdär han visar att det finns ett större frihetsutrymme för Sverige som medlem i EU. Vi kan skapamycket bättre förutsättningar för att ta vara på den utvecklingskraften som finns hos de idéburna vård- och omsorgsaktörer utan att det strider mot upphandlingsdirektivet och här spelar IOP en viktig roll. Han går till och med så långt att han ser den skattefinansierade välfärden i Sverige som ett område som inte faller under upphandlingsdirektivet och som därför borde undantas upphandlingslagstiftningen.

Intressant, tänker jag! Varför hör vi så lite om denna möjlighet?Varför finns många jurister i kommuner och landsting som avråder från att prova IOP som samarbetsform?

Jag tror precis som SKL att de idéburna organisationerna är ovärderliga för att lösa framtidens utmaningar. Så låt oss skapa möjligheter för att vi ska kunna bidra. Och låt oss sluta med att använda EU som argument för att begränsa våra möjligheter att utforma vår välfärd.

Thomas Schneider

Kvalitetschef på Bräcke diakoni

PS. För er som är intresserad av dessa frågor: Vi samtalar idag med Mathias Sylvan på ett seminarium på Arena Första Lång i Göteborg. Seminariet kommer att livesändas och kan också hittas senare på: https://www.facebook.com/brackediakoni/


Om Bräcke diakoni

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver vi bl a flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Vi har också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Som delägare i Ersta Sköndal högskola har vi en nära koppling till forskning och utbildning. Som en politiskt och religiöst obunden stiftelse har vi inga ägare som ställer vinstkrav – all vinst återinvesteras i verksamheten. Det gör oss till ett spännande alternativ till både privat vinstdrivande- och offentlig vård och omsorg. Många av våra uppdrag kommer från kommuner och landsting, men vi startar gärna nya projekt och hittar kreativa lösningar tillsammans med andra. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. Bräcke diakoni startade i Göteborg 1923, med syfte att utbilda diakonissor, dåtidens sjuksköterskor. Idag finns vi i ett tiotal kommuner i södra Sverige, med totalt närmare 40 verksamheter, och vi fortsätter att växa och utvecklas.

Kontaktpersoner

Erik Andersson
Områdeschef Hälsa & Vård
Erik Andersson
Thomas Schneider
Utvecklingschef
Thomas Schneider
Maude Kardell Wahlbäck
Områdeschef
Maude Kardell Wahlbäck