2019-09-10 13:00Nyheter

Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Sju myndighetsrepresentanter överlämnar rapport till digitaliseringsminister Anders Ygeman.Sju myndighetsrepresentanter överlämnar rapport till digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Den 10 september lämnades slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte över till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Bakom rapporten står Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och SKL samt flertalet samverkanspartners. Uppdraget samordnades av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Vad har ni arbetat med i uppdraget?

– I regeringsuppdraget har myndigheterna undersökt möjligheten att skapa en gemensam infrastruktur där vi, offentlig sektor, kan utbyta digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt, säger DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson.

– Det känns jätteroligt att vi tillsammans kommit fram till vad som är nästa steg. Jag ser fram emot nya uppdrag och en spännande utveckling där vi kommer att fortsätta att bidra, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

Vad har ni kommit fram till?

– Vi har tagit fram en första arkitektur, en konceptuell målbild som beskriver en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte där aktörer och tjänster uppträder i symbios med varandra, säger Daniel Antonsson, chef digital arkitektur på DIGG.

– Vi beskriver även vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att bygga denna infrastruktur, fortsätter Daniel.

– Resultatet från regeringsuppdraget är inte en ny färdig teknisk lösning. Resultaten beskriver vad vi behöver göra härnäst för att gå vidare. För vi behöver växla upp takten, annars halkar Sverige efter, menar Daniel.

Vilka positiva effekter kan detta gemensamma informationsutbyte ge för samhället och offentlig sektor?

– I den direkta verksamheten inom offentlig sektor, kommer man dessutom kunna minska de administrativa kostnaderna och bli effektivare tack vare en ökad återanvändning av gemensamma lösningar, säger Daniel Antonsson.

– Beräkningar som gjorts i våra grannländer visar på att stora samhällsekonomiska effekter och nyttor uppkommer av ett tillgängliggörande och användande av offentliga data. Vi antar att samma skulle gälla även för Sverige, fortsätter Daniel.

Hur gynnas medborgarna av dessa resultat?

– I en förlängning tror jag vi kommer kunna förenkla för alla typer av lösningar där ett informationsutbyte sker. Och medborgaren skulle uppleva offentlig sektor smidigare och enklare att ha kontakt med. Som exempel kanske de bara behöver lämna in sina basuppgifter en gång och till en myndighet, säger DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson.

Bakgrund

2018 gav regeringen regeringsuppdraget säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte till Bolagsverket, Domstolsverket, E-Hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket. I uppdraget deltog SKL och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) samordnade uppdraget.

Förenklat handlar uppdraget om att det ska finnas ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer och privatpersoner samt företag och andra organisationer.

Läs mer

Rapport
Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (1,2 MB)
Regeringens pressmeddelande
Förslag för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte
Information på digg.se
Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte
Regeringens uppdrag
Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn
Artikel om uppdraget
Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

 Om Bolagsverket

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället. Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som – registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar – erbjuder företagsfakta (företagsinformation ur våra register) – i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande Kontakt: www.bolagsverket.se, 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se Starta & driva företag: www.verksamt.se

Kontaktpersoner

Ulf Karnell
Verksamhetsutvecklare, kundmötesavdelningen
Ulf Karnell
Elisabeth Lagerqvist
Chefsjurist
Elisabeth Lagerqvist
Eva Beckman
Verksamhetsutvecklare, HR-enheten
Eva Beckman