2019-05-15 12:21Nyheter

Skydda dig mot företagskapning – använd vår e-tjänst

Kvinna på tåg, skydda ditt företag mot kapningÖkat skydd mot företagskapning när företagare använder vår e-tjänst på verksamt.se

Nu tar vi ytterligare ett steg framåt i vårt arbete mot ekonomisk brottslighet och företagskapning. Det har blivit svårare för obehöriga att registrera en företrädarändring (till exempel en ändring av styrelsen) i vår e-tjänst på verksamt.se

Från och med den 11 maj har aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, handelsbolag och kommanditbolag ett ökat skydd mot företagskapning när de använder vår e-tjänst på verksamt.se.

– Det ökade skyddet innebär att företrädarändringar måste skickas för digital underskrift till någon i den sittande styrelsen som har rätt att företräda företaget. När anmälan skrivits under kan ändringen gå igenom inom en timme, berättar Emma Larsson, kompetensspecialist inom området företrädare på Bolagsverket.

Fortfarande möjligt att anmäla på blankett
Eftersom lagen säger att exempelvis en ny styrelseledamot måste kunna anmäla in sig i ett företag, så är det fortfarande möjligt att skicka in en företrädarändring på blankett, men här har vi en fördröjning på 2 dagar innan registrering.

Du skyddar dig med digital brevlåda och vår app
Förutom att använda vår e-tjänst när du gör ändringar, bör du som företagare också skaffa digital brevlåda och vår app som skickar en notis när ett ärende kommer in. Då har du ett skydd om någon obehörig skickar in en företrädarändring på blankett. Du hinner reagera och kontakta oss så att vi inte registrerar felaktiga uppgifter.

Skydda ditt företag
Det finns en risk att ditt företag eller din förening kapas, även om den är liten. Genom att vara vaksam på tidiga varningssignaler kan ett eventuellt kapningsförsök upptäckas i tid. Ladda ner Bolagsverkets app och skaffa en digital brevlåda, ett snabbt agerande kan minimera skadorna. Läs mer om hur du kan skydda dig och ditt företag:

https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skyddaOm Bolagsverket

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället. Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som – registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar – erbjuder företagsfakta (företagsinformation ur våra register) – i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande Kontakt: www.bolagsverket.se, 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se Starta & driva företag: www.verksamt.se

Kontaktpersoner

Ulf Karnell
Kommunikationschef, presschef
Ulf Karnell
Elisabeth Lagerqvist
Chefsjurist
Elisabeth Lagerqvist
Eva Beckman
Chef kommunikationsenheten
Eva Beckman