2019-06-11 10:16Nyheter

Mer samarbete behövs för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

RiskbedömningsrapportNy rapport visar att tydliga roller och ökat samarbete mellan myndigheter behövs för att motverka penningtvätt

Det behövs tydligare roller och ett ökat samarbete för att stärka svenska myndigheters förmåga att förebygga och hantera de utmaningar som finns inom området, visar en ny riskbedömning.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (där Bolagsverket ingår som en av 16 myndigheter) har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området. Rapport och pressmeddelande har publicerats 190611 av Polismyndigheten.

– Vi ser bland annat att identiteter kan utnyttjas för penningtvätt och att resurserna hos flera svenska myndigheter är för små i förhållande till uppdraget de har att bekämpa penningtvätt, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa som Samordningsfunktionen tillhör.

Riskbedömningen identifierar även en rad särskilda behov för samordningsfunktionens medlemmar.

– Från Bolagsverkets sida ser vi ett tydligt behov av att få ett utökat regelverk med ett tydligare brottsförebyggande fokus - exempelvis genom att kontrollera företrädare och identifiera s.k. målvakter i syfte att stoppa registrering av företag som används i kriminellt syfte, säger generaldirektör Annika Stenberg.

Läs mer:

Nyhet från Polisen, 190611
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/mer-samarbete-behovs-for-att-motverka-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019 (rapport, PDF)
https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.19229!/nationell-riskbedomning-slutversion-190610.pdfOm Bolagsverket

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället. Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som – registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar – erbjuder företagsfakta (företagsinformation ur våra register) – i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande Kontakt: www.bolagsverket.se, 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se Starta & driva företag: www.verksamt.se

Kontaktpersoner

Ulf Karnell
Verksamhetsutvecklare, kundmötesavdelningen
Ulf Karnell
Elisabeth Lagerqvist
Chefsjurist
Elisabeth Lagerqvist
Eva Beckman
Verksamhetsutvecklare, HR-enheten
Eva Beckman