2019-07-02 08:47Nyheter

Fortsatt högt förtroende för Bolagsverket

Sifo anseendeindex 2019Bolagsverket tar med index 54 en 6:e plats av 40 undersökta myndigheter

Allmänheten har ett fortsatt högt förtroende för Bolagsverket. Det visar nya siffror i Kantar Sifos årliga anseendeindex om förtroendet för statliga myndigheter. Bolagsverkets index är 54 – en ökning från 45 i fjolårets mätning. Det innebär att Bolagsverket hamnar på sjätte plats bland 40 undersökta myndigheter.

 

Ett anseendeindex på 50 eller högre är ett högt anseende för myndigheter enligt Kantar Sifo. Genomsnittligt index för de myndigheter som ingår i undersökningen är 32.

 

– Det är väldigt glädjande att allmänheten känner tillit och förtroende för oss. Det fina resultatet är ett gott betyg till alla medarbetare och det gör oss både stolta och ödmjuka, säger generaldirektör Annika Stenberg.

 

Mer om undersökningen

Kantar Sifo har i en webbpanel frågat cirka 8 000 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för 40 statliga myndigheter. De intervjuade har bedömt myndigheterna ur fem perspektiv:

 

• övergripande värdering,

• personligt intryck,

• tillit,

• kvalitet, tjänster och produkter samt

• framgång.

 

I toppen av listan finns Kustbevakningen, SMHI och Säpo och i botten Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan.

 

Anseendeindex för myndigheter 2019 (PDF)

https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/kantar_sifo_myndigheternas_anseende_2019.pdf

 Om Bolagsverket

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället. Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som – registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar – erbjuder företagsfakta (företagsinformation ur våra register) – i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande Kontakt: www.bolagsverket.se, 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se Starta & driva företag: www.verksamt.se

Kontaktpersoner

Ulf Karnell
Verksamhetsutvecklare, kundmötesavdelningen
Ulf Karnell
Elisabeth Lagerqvist
Chefsjurist
Elisabeth Lagerqvist
Eva Beckman
Verksamhetsutvecklare, HR-enheten
Eva Beckman