2019-05-22 08:38Nyheter

Bli inte utnyttjad som styrelsemålvakt

Bli inte utnyttjad som styrelsemålvaktAtt vara målvakt i ett företag är ett brott

Att vara styrelseledamot i ett företag eller en förening utan att ta del av hur verksamheten bedrivs är att vara målvakt. Det är ett brott. Du kan bli personligt ansvarig för betalningar och skuldsatt.

 

Du kan begå en brottslig handling

Registrerar du dig som styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag eller förening utan att ta del av hur verksamheten bedrivs är du en målvakt. Det är ett brott. Du riskerar att bidra till skattebrott, penningtvätt och bokföringsbrott när kriminella vill dölja sina egna identiteter bakom din.

 

Du kan bli straffad

När du företräder ett företag eller en styrelse tar du ansvar för hur verksamheten sköts och du kan inte skylla på att du inte förstått innebörden av vad du skrivit under. Du kan bli personligt ansvarig för betalningar och bli skuldsatt. Det gör att du kan få svårt att ta banklån, teckna mobilabonnemang eller hyreskontrakt. Dessutom kan du dömas till fängelse eller böter.

 

Du kan skydda dig själv

Underteckna inte handlingar där du inte känner till vilket åtagande du gör och vilka konsekvenser det kan få. Skydda dig själv genom att kontakta Bolagsverket och spärra dig från att bli inregistrerad i företag eller föreningar vid misstanke om att du kan bli utnyttjad som målvakt.

 

Mer info: 

Så undviker du att bli styrelsemålvakt (Polisen)
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/styrelsemalvakt/

Penningtvätt – skydda dig (Polisen)

https://polisen.se/malvakt

Spärra dig från att utnyttjas som styrelsemålvakt (Bolagsverket)

https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skydda/malvakt/sparra-dig-fran-att-utnyttjas-som-malvakt-1.18935

Skydda ditt företag (Bolagsverket)

https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skyddaOm Bolagsverket

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället. Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som – registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar – erbjuder företagsfakta (företagsinformation ur våra register) – i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande Kontakt: www.bolagsverket.se, 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se Starta & driva företag: www.verksamt.se

Kontaktpersoner

Ulf Karnell
Verksamhetsutvecklare, kundmötesavdelningen
Ulf Karnell
Elisabeth Lagerqvist
Chefsjurist
Elisabeth Lagerqvist
Eva Beckman
Verksamhetsutvecklare, HR-enheten
Eva Beckman