Pressrum Bolagsverket


Vi registrerar och tillgängliggör företagsinformation

Om Bolagsverket

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar, erbjuder företagsfakta (företagsinformation ur våra register) och i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande.

Kontakt: www.bolagsverket.se, 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se
Starta & driva företag: www.verksamt.se

Kontaktpersoner

Ulf Karnell
Verksamhetsutvecklare, kundmötesavdelningen
Ulf Karnell
Elisabeth Lagerqvist
Chefsjurist
Elisabeth Lagerqvist
Eva Beckman
Verksamhetsutvecklare, HR-enheten
Eva Beckman
Kristina Werner
Chef kommunikationsenheten
Kristina Werner
Chef kommunikationsenheten