Pressrum Bolagsverket


Vi registrerar och tillgängliggör företagsinformation

Om Bolagsverket

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar, erbjuder företagsfakta (företagsinformation ur våra register) och i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande.

Kontakt: www.bolagsverket.se, 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se
Starta & driva företag: www.verksamt.se

Kontaktpersoner

Allmänna frågor, kundtjänst
Direktkontakt med handläggare
Allmänna frågor, kundtjänst
Besvarar faktafrågor, söker och guidar till registerinformation.
Stefan Tärnhuvud
Kommunikatör
Stefan Tärnhuvud
Presskontakt, kommunikationsenheten
Ulf Karnell
Verksamhetsutvecklare
Ulf Karnell
Kundmötesavdelningen
Lena Göransson Norrsjö
Tf chefsjurist
Lena Göransson Norrsjö
Juridikavdelningen
Kristina Werner
Kommunikationschef
Kristina Werner
Chef kommunikationsenheten
Eva Beckman
Verksamhetsutvecklare
Eva Beckman
HR-enheten