2019-11-14 08:10Pressmeddelande

Trygghet rankas högre än vinstdelning vid jobbyte

Kompensation vid föräldraledighet, sjukdom och olycksfall samt ett generöst friskvårdsbidrag rankas högt vid sidan av lönen för den som överväger att byta arbetsgivare. Däremot hamnar förmåner som tjänstebil och optionsprogram i botten som motivation. Det framgår av en undersökning Kantar Sifo gjort på uppdrag av personförsäkringsbolaget Bliwa där 1 500 svenskar mellan 20 och 70 år intervjuats om hur de ser på sin ekonomiska trygghet och livssituation.

Att locka till sig dagens och morgondagens talanger är en utmaning för allt fler arbetsgivare.

Rätt ersättning och attraktiva förmåner är viktigt för att lyckas och bidrar till att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

– Jag tror många underskattar hur högt tryggheten rankas när man överväger att byta arbetsgivare. Konkurrensen om talangerna lär göra att arbetsgivarna tvingas erbjuda betydlig mer omfattande kompensationslösningar, säger Peter Nylund, analyschef på Bliwa.

Att arbetsgivaren skjuter till pengar vid föräldraledighet, sjukdom eller olycksfall värderas idag mycket högt. Mer än varannan, 55 procent, anser att det är en viktig eller mycket viktig faktor om de skulle överväga ett nytt jobb. Betydligt viktigare än till exempel subventionerad lunch eller att man får en del av vinsten. Samtidigt är det bara drygt en av fem som säger att den egna arbetsgivaren erbjuder den förmånen i dag.

Att arbetsgivaren gör det möjligt för anställda att köpa förmånliga trygghetslösningar, som sjukdom- och olycksfallsförsäkringar är också attraktivt. Mer än var tredje ser det som viktigt om de skulle söka nytt jobb, tre gånger viktigare än möjlighet till förmånsbil.

Kontaktperson:
Peter Nylund, analyschef, Bliwa, 072-534 69 13


Faktaruta: De viktigaste förmånerna när svenskarna ska byta jobb


Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr