2014-03-28 08:11Pressmeddelande

Tillväxt ger plats för fler på Bliwa

Under 2013 ökade antalet anställda på Bliwa med drygt 20 procent. Två av de nyckelpersoner som anställts under 2014 heter Niklas.

Nicklas Wigren
är från och med 2 juni CFO och ny verksamhetschef för IS/IT & Finansiell verksamhet på Bliwa. Nicklas kommer senast från en liknande roll som CFO på Röda Korset.

Niklas Alpsten
arbetar sedan februari som kundansvarig på marknadsenheten. Niklas kommer från Salus Ansvar och är kundansvarig för bland annat Ledarna som nyligen utökade sin försäkringsaffär med Bliwa till att omfatta såväl inkomstförsäkring som frivillig gruppförsäkring.

Bliwas affärstillväxt under 2013 var den bästa hittills i Bliwas 10-åriga historia. Flera nya stora kunder tillkom, men framför allt breddades affären gentemot befintliga kunder. Det har inneburit organisationsförändringar och nyanställningar. Under 2013 ökade antalet anställda på Bliwa med drygt 20 procent och utvecklingen förväntas bli densamma under 2014.

Bliwa Livförsäkring är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet och hälsofrämjande stöd för att förebygga ohälsa. Bliwa är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.

 


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr