2020-01-02 08:54Pressmeddelande

Svenskarna splittrade kring ansvar för den egna ekonomin

En stor andel av svenskarna – 25 procent – anser att de själva har ett begränsat ansvar för sin ekonomiska situation vid arbetslöshet eller sjukdom. Det visar en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av Bliwa. Samma personer tycker att det största ansvaret ligger hos staten. – Fler behöver förstå att de har ett stort eget ansvar. Att blint lita på staten är som att tro på tomten, säger Peter Nylund, analyschef, Bliwa.

Undersökningen gjordes för att ta reda på hur den arbetsföra befolkningen mellan 20 – 70 år ser på sin trygghet. Totalt intervjuade Kantar Sifo 1 500 personer.

Resultatet visar att svenskar tänker olika kring vem som har ansvar för den egna ekonomin vid arbetslöshet eller sjukdom. Cirka hälften av de svarande, 48 procent, uppger att de anser sig ha ett mycket stort eget ansvar för sin ekonomiska situation vid sjukdom eller arbetslöshet. En fjärdedel av de svarande tycker å andra sidan att det egna ansvaret är litet eller begränsat.

– Otillräckliga trygghetslösningar riskerar att bli ett stort samhällsproblem. Den som vill få en bra trygghetslösning på plats måste ta ett stort eget ansvar. De som inte gör det får ett sämre skydd och blir sämre rustad mot arbetslöshet och sjukdom, säger Tua Holgersson, vd för Bliwa.

Personer som svarar att de anser att det egna ansvaret är begränsat tycker att framförallt staten ska ta ett större ansvar. Dessa är överlag sämre försäkrade än andra grupper i undersökningen. Dessutom upplever dessa att man har dålig koll på i vilka situationer ens försäkringar ger skydd.

– Samtidigt som a-kassan är relativt låg och sjukförsäkringen urholkas lever många kvar med en tro på att staten tar hand om den som hamnar i en svår ekonomisk situation. Så är det inte i dag. Här har hela samhället ett stort gemensamt ansvar att utbilda och informera, säger Peter Nylund, analyschef på Bliwa.


Några snabba slutsatser om undersökningen

25 procent av de svarande i undersökningen tycker att ansvaret för den egna ekonomin vid arbetslöshet eller sjukdom är begränsat. De menar att staten eller arbetsgivaren borde ta ett större ansvar.

Bland kvinnorna är det stora skillnader mellan yngre och äldre. En av tre kvinnor under 30 tycker att någon annan ska ta ansvar för den egna ekonomin vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom. Efter 30 vänder det och äldre kvinnor tycker att man har ett stort personligt ansvar.

Gruppen som menar att framförallt staten ska ta ett större ansvar är sämre försäkrade än andra grupper i undersökningen och man upplever dessutom att man har dålig koll på i vilka situationer de försäkringar man har ger ett skydd.

Bliwas tre tips – så tar du ansvar för din privatekonomi

- Om du tjänar över taket för a-kassa (25 000 kronor) – gå med i ett fackförbund där du får en inkomstförsäkring!
- Gör en analys av din privatekonomi – vad händer om du blir långtidssjuk eller arbetslös?
- Välj arbetsgivare som erbjuder färdiga trygghetslösningar.


Kontaktperson:

Peter Nylund, analyschef Bliwa, 072-5346913

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.

Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Daniel Olemyr