2019-12-05 08:10Pressmeddelande

Svenskarna saknar ekonomisk trygghet

Många svenskar uppger att de inte klarar en längre sjukskrivning eller om någon i hushållet förlorar jobbet, enligt en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Bliwa. Endast 53 procent, drygt varannan svensk, upplever att de har en ekonomisk styrka som gör att de klarar av en längre sjukskrivning. Den ekonomiska motståndskraften är ännu sämre om någon i hushållet förlorar jobbet, 46 procent uppger att man inte klarar av en sådan situation. Kvinnor, låginkomsttagare och de som lever i singelhushåll sig vara mest utsatta.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 500 sysselsatta svenskar mellan 20 och 70 år om hur de ser på sin ekonomiska trygghet och livssituation. En övergripande slutsats är att svenskarna överlag är oroliga för sin ekonomiska trygghet.

En annan viktig slutsats är att den privatekonomiska osäkerheten hänger ihop med en okunskap om trygghetslösningar och vilket skydd samhället ger.

En mycket stor majoritet, 81 procent, uppger är osäkra på vilken ersättning deras trygghetslösningar ger och under hur lång tid den gäller.

– Många svenskar lever med en oro för hur det skulle klara sig om de drabbas av en sjukskrivning eller arbetslöshet, säger Tua Holgersson, vd för Bliwa, och fortsätter:

– Det är också tydligt att arbetsgivare har väldigt mycket att vinna på att ta en aktiv roll i detta. Bra trygghetslösningar är idag betydligt mer attraktivt än tjänstebil eller andra traditionella förmåner.

Undersökningen visar också att det finns en stor okunnighet hos den enskilde om vilket försäkringsskydd man har. Åtta av tio vet inte, eller är osäkra på, vilken ersättning ens trygghetslösning ger, och under hur lång tid.

Samtidigt är mer än sex av tio, 63 procent, ovetande om, eller osäkra på vilka situationer trygghetslösningarna ger ett skydd för.

– Många tror sig behöva ett starkare skydd, men är samtidigt osäkra på vilket skydd de faktiskt har, säger Peter Nylund, analyschef på Bliwa, och fortsätter:

– Arbetsgivare och fackförbund behöver ta ett större ansvar framöver. Med mer och bättre information kan den anställdes trygghet förbättras avsevärt.

Kontaktperson: 
Peter Nylund, analyschef, Bliwa, 072-5346913

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.

Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Daniel Olemyr