2013-09-09 08:14Pressmeddelande

Stor okunskap om hjärtstartare bland företagare

null

Bara en av tre företagare känner till var närmaste hjärtstartare finns och så få som var sjätte har en egen hjärtstartare. Det visar en temperaturmätning som Hjärt-Lungfonden har genomfört bland små och medelstora företag i samarbete med ekonomiföretaget Visma.

– Betydligt fler dör av hjärtstopp än i bränder. Ändå är brandsläckare obligatoriskt på arbetsplatsen, medan hjärtstartare inte är det. Om fler företag hade hjärtstartare skulle fler liv kunna räddas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Okunskap och pengar påverkar
Små och medelstora företag utgör 99,9 procent av alla företag i Sverige. Tillsammans sysselsätter de en mycket stor del av Sveriges arbetskraft. Trots det har bara var sjätte företag, 17 procent, en hjärtstartare på arbetsplatsen. Två av tre företagare, 63 procent, vet inte ens var den närmaste hjärtstartaren finns.

Av de företag som saknade hjärtstartare var det endast 16 procent som hade övervägt att införskaffa en. Det viktigaste hindret som företagen uppgav för att skaffa en hjärtstartare var brist på kunskap, 44 procent. På andra plats kom att de är för dyra, 32 procent.

− Undersökningen visar att var tionde företagare som har en hjärtstartare har använt den. Vi vill göra fler medvetna om hur viktigt det är med snabba åtgärder när en människa drabbas av hjärtstopp och få fler företagare att investera i en hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning, säger Staffan Josephson.
 
Stora skillnader i olika branscher
Vanligast är hjärtstartare i branschen kultur, nöje och fritid, där 60 procent av företagen uppger att de har utrustning. I ideella föreningar är förekomsten 40 procent, i utbildningsföretag 38 procent samt i vård och omsorg 33 procent. Sämst är det i redovisningsbranschen, där bara 2 procent uppger att de har hjärtstartare.

– En hjärtstartare är en kostnadseffektiv livförsäkring och en självklarhet för oss på Visma. För att få ner kostnaderna kan flera småföretagare, exempelvis ett industriområde eller ett kontorshotell, gå samman om utrustning och utbildning i hjärt-lungräddning, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Om temperaturmätningen
Temperaturmätningen är en del av den treåriga kampanjen Hjärtsäkra Sverige, som Hjärt-Lungfonden bedriver med tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring och genomfördes via e-post till 7 500 små och medelstora företag i maj−juni 2013. De cirka 500 företagen som deltog i mätningen representerar alla förekommande branscher, varav de största utgörs av verkstad och industri (17 procent), redovisning och revision (13 procent), bygg (10 procent), handel (7 procent), ideella föreningar (6 procent) samt IT och telekom (5 procent).

För mer information, kontakta
Anna Sjödin, presskontakt, Hjärt-Lungfonden, 0708-54 42 39
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Om Hjärtsäkra Sverige
Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.
Bilaga: Undersökningen om hjärtstartare i små och medelstora företag från Hjärt-Lungfonden och Visma.

Så använder du en hjärtstartare
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs. Det går alltså inte att göra fel.

Fakta om plötsligt hjärtstopp
500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Bliwa är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Bliwa har haft en stadig tillväxt sedan starten 2003 och är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade tjänstemän är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.

Bliwa är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Bliwa har haft en stadig tillväxt sedan starten 2003 och är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade tjänstemän är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr