2013-09-17 08:09Pressmeddelande

Ledarna väljer Bliwa för personförsäkringar

Den 1 januari 2014 får 90 000 chefer Bliwa som sitt nya försäkringsbolag. Det är Sveriges chefsorganisation Ledarna som i en upphandling har konkurrensutsatt personförsäkringarna för sina medlemmar.

Försäkringar som ger ett fullgott skydd är en viktig del i Ledarnas medlemserbjudande. Den höga anslutningsgraden på cirka 60 procent bevisar att detta är något som medlemmarna uppskattar.

-  Med Bliwa får våra medlemmar lika bra eller bättre försäkringar redan från start. Men den stora vinsten finns i det vi kommer att kunna erbjuda medlemmarna i framtiden, lösningar särskilt anpassade för chefer, säger Thomas Eriksson, vice vd för Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Resultatet av långsiktiga relationer

Samarbetet mellan Bliwa och Ledarna sträcker sig tillbaka till 2005 då Ledarnas inkomstförsäkring markerade starten för Bliwas satsning på inkomstförsäkringar.

-  Vi tror på värdet av utvecklande och långsiktiga relationer med våra kunder. Därför känns det jätteroligt att Ledarna nu vill fördjupa vårt samarbete. Vi har en gemensam strävan att skapa trygghet för Ledarnas medlemmar som vi nu ska utveckla ytterligare, säger Johan Gunnarson, marknadschef och vice vd Bliwa Livförsäkring.

De försäkringar som Ledarna handlat upp är: livförsäkring, livförsäkring för arbetslösa, sjukförsäkring, sjukkapital, diagnosförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, sjukvårdsförsäkring, sjukvårdsförsäkring olycksfall senior, seniorförsäkring.

För mer information kontakta:

Johan Gunnarson, marknadschef och vice vd Bliwa Livförsäkring, 08-696 22 17, johan.gunnarson@bliwa.se

Thomas Eriksson Vice vd, Ledarna, Sveriges chefsorganisation, 08-598 99 077, thomas.eriksson@ledarna.se

Erica Ropero Pension- och försäkringsexpert, Ledarna, Sveriges chefsorganisation, 08-598 99 037, erica.ropero@ledarna.se

Bliwa – försäkringar för livet

Bliwa Livförsäkring är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet och hälsofrämjande stöd för att förebygga ohälsa. Bliwa är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.

 


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr