2013-01-21 08:30Pressmeddelande

Hjärt-Lungfonden, Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring i samarbete: Ny kommunikationskampanj ska hjärtsäkra Sverige

null

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, men bara 500 överlever. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning kan många liv räddas. Därför har Hjärt-Lungfonden tagit initiativ till Hjärtsäkra Sverige. Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring bidrar båda med 9 miljoner kronor - totalt 18 miljoner kronor -  till den treåriga kampanjen. 

– Vi är tre aktörer som vill bidra till att skapa fler hjärtsäkra zoner i samhället. När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning det enda sättet att rädda livet på den drabbade, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Kommunikationskampanjen Hjärtsäkra Sverige kommer att visa på vikten och samhällsnyttan av att företag och offentliga aktörer installerar hjärtstartare och utbildar sin personal i hjärt-lungräddning.

– Hjärtstartare finns på många allmänna platser men på våra arbetsplatser, där vi tillbringar en stor del av vår tid, finns de sällan. Dessutom saknas kunskaper i hjärt-lungräddning. Det vill vi ändra på, säger Kristina Åkerstrand, vd för Bliwa Livförsäkring.

Hjärtsäkra Sverige inleds nu i januari och pågår till och med 2015. Målet är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.  Kampanjen kommer även att synas i tv, radio, tidningsannonser samt i sociala kanaler på webben.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Den som drabbas blir medvetslös och slutar att andas. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75% chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

– För oss är det viktigt att ge stöd till forskning och kunskapsförmedling som bidrar till bättre arbetsmiljö och hälsa. Vi har ett särskilt ansvar eftersom vi skapar trygghet på jobbet för fyra miljoner människor genom kollektivavtalade försäkringar, säger Maj-Charlotte Wallin, vd för AFA Försäkring.


Hjärt-Lungfondens mål är att kunna rädda 1 200 liv varje år med hjälp av mer forskning, fler hjärtstartare och ökad kunskap om hjärt-lungräddning i samhället.

Pressbilder:
Hjärtstartare med mera
Länk: Hjärt-Lungfondens temasida 180 sekunder


För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Fakta om Hjärtsäkra Sverige

Hjärtsäkra Sverige
är ett initiativ från Hjärt-Lungfonden. Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring är partner och huvudfinansiärer. Kampanjen pågår från januari 2013 till och med 2015. Målen är att:

- Öka antalet överlevande som drabbas av plötsligt hjärtstopp.
- Hjärtsäkra arbetsplatser genom utbildning med hjärtstartare.
- Dubblera antalet hjärtstartare i samhället.
- Uppmana att registrera startaren i nationella hjärtstartarregistret.
- Utbilda cirka 100 000 personer i hjärt-lungräddning med hjärtstartare.
- Uppmuntra att bli sms-livräddare.
- Avsätta medel till ett forskningsprojekt kopplat till kampanjen.

Hjärtsäker zon är den zon som finns inom och utom det företag/organisation som utbildar sig i hjärt-lungräddning och installerar hjärtstartare. Märkningen ”Hjärtsäker zon” är registrerat hos PRV och följs av vissa riktlinjer och krav.

Fakta om plötsligt hjärtstopp

500 överlever.
Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar.
Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv.
Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas.
Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75% chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.
Så räddar du liv med hjärtstartare1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

 Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr