2022-05-05 05:00Pressmeddelande

Historiskt starkt resultat för Bliwa

Tua Holgersson, vd, BliwaTua Holgersson, vd, Bliwa

Bliwas totala affärsvolym är fortsatt stabil och årets resultat i koncernen uppgår till 133 miljoner kronor. – Vi är stolta över ett historiskt starkt resultat som ger oss goda förutsättningar att fortsätta skapa trygghet för våra försäkrade, säger Tua Holgersson, vd, Bliwa.

Under året har Bliwa genomfört och slutfört en rad utvecklingsinitiativ som möjliggör fortsatt digitalisering och en förbättrad kundupplevelse. Ett helt nytt skadesystem är implementerat vilket innebär snabbare skadehantering, enklare administration och mindre miljöpåverkan till följd av färre postala utskick.

– Vi arbetar varje dag för att det ska vara enkelt att bli och vara kund hos Bliwa. Vi har en ambitiös utvecklingsagenda med stort fokus på digitalisering och hållbarhet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna möta stora förväntningar från såväl avtalskund som individkund.

Mer proaktivitet står högt upp på agendan framöver, både för att affären ska växa och för att kunna ta ett större samhällsansvar men också för att vara ett ännu bättre stöd till våra individkunder.

– Tillsammans med våra avtalskunder bidrar vi till ökad trygghet och ett starkare samhälle där vi kompletterar samhällets skydd. Under kommande år förväntar vi oss ytterligare tillväxt genom såväl befintliga som nya kunder och samarbeten.

– För att individkunderna ska kunna ta kloka och välgrundade beslut om sitt försäkringsskydd behöver vi bli ännu bättre på att hjälpa och guida dem rätt. Det är viktigt för individen, men också för samhället som helhet.

Samarbete och en nära relation till avtalskunden är en nyckelfaktor för fortsatta framgångar. Under de senaste åren har många av Bliwas kunder utsatts för stora påfrestningar och stor osäkerhet. Men transparens och flexibilitet har skapat förutsättningar för att kunna parera för en osäker omvärld.

– Vårt sätt att arbeta med våra kunder skapar en alldeles särskild relation och affärskultur. Tillsammans ser vi till att våra individkunder har den trygghet de förtjänar, även i tider som präglas av stor oro, avslutar Tua Holgersson.

***

Koncernen i siffror

  • Årets resultat uppgick till 133 miljoner kronor.
  • Premieinkomst 2021 uppgick till 962 miljoner kronor
  • Kapitalbasen uppgick till 1 289 miljoner kronor
  • 890 000 individkunder
  • 7 300 avtalskunder
  • Minskad koldioxidavtrycket i placeringsportföljen med 23 procent
  • Totalavkastningen i kapitalförvaltningen uppgick till 7,8 procent.

På den här sidan hittar du hela Bliwa Livförsäkrings års- och hållbarhetsredovisning 2021.


Om Bliwa

Vem vill du köpa försäkringar av? Det beror förstås på vad du vill försäkra. Men också på vilken typ av bolag du vill göra affärer med. Bliwa skiljer sig från många andra försäkringsbolag. Vi är specialiserade på personförsäkringar – vi betalar ut pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Vi jobbar alltså inte med saker, utan med människor. Och det här präglar oss som företag. Vi vill skapa försäkringar som gör skillnad – som bidrar till ett tryggare samhälle. Om du av någon anledning inte längre kan arbeta som vanligt, då fungerar våra försäkringar som ett komplement till samhällets skydd.

Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr