2013-10-01 08:14Pressmeddelande

Brummer & Partners väljer Bliwa för sjukvårdsförsäkring

Brummer & Partners fördjupar samarbetet med Bliwa Livförsäkring som leverantör av sjukvårdsförsäkring för sina försäkringskunder. Sedan tidigare har Brummer & Partners kunder kunnat teckna riskförsäkringar inom tjänstepension, tjänstegrupplivförsäkring samt gruppförsäkringar genom Bliwa.

Samarbetet innebär att Brummer & Partners ytterligare stärker sitt tjänstepensionserbjudande och samlar sitt breda utbud av personriskförsäkringar hos en samarbetspartner. Det innebär också en enklare och tydligare kommunikation med kunderna.

– Ett relevant försäkringserbjudande kräver ett högkvalitativt utbud av personriskförsäkringar och vi är därför glada över att samla detta erbjudande hos Bliwa, som mött våra höga krav, säger Helena Palmgren, vice VD för Brummer Life Försäkringsaktiebolag.

– Ett fördjupat samarbete visar att Brummer & Partners litar på oss och vad vi gör. Tillsammans ska vi jobba för att deras kunder ska vara trygga och nöjda med sitt försäkringsskydd, säger Fredrik Jaensson, affärsområdesansvarig för riskförsäkringar inom tjänstepension på Bliwa.

Avtalet träder i kraft den 1 oktober 2013.

För mer information, kontakta

Helena Palmgren, vVD Brummer Life Försäkringsaktiebolag
Epost: helena.palmgren@brummer.se.

Fredrik Jaensson, affärsområdesansvarig för riskförsäkringar inom tjänstepension Bliwa Livförsäkring
E-post: fredrik.jaensson@bliwa.se. Telefon: 08-696 22 46

Brummer & Partners försäkringsbolag

Brummer & Partners startade Brummer Life Försäkringsaktiebolag 2011 där vi samlat gruppens erbjudande inom pensions- och försäkringsområdet. Här får arbetsgivare, privatpersoner och försäkringsförmedlare tillgång till Brummer & Partners kapitalförvaltning genom tjänstepensioner och andra sparformer inom försäkring. Grunden för pensionserbjudandet är Brummer Multi-Strategy som med sina historiska egenskaper visat sig passa långsiktigt pensionssparande och ett alternativ till en pensionsförsäkring i ett traditionellt livbolag. 

Bliwa Livförsäkring

Bliwa Livförsäkring är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personriskförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet och hälsofrämjande stöd för att förebygga ohälsa. Bliwa är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr