2013-11-19 08:03Pressmeddelande

Bliwastipendiet 2013 – kan grupptrycket få oss att träna mer?

Bliwastipendiet 2013 går till Danilo Garcia, forskare vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi vid Sahlgrenska Akademin för hans projekt om effekten av schemalagd gruppträning på arbetstid. Projektet ska ge svar på hur arbetsklimat, prestation, hälsa, välbefinnande och attityder till friskvård påverkas.

Tillsammans med Trevor Archer, professor i biologisk psykologi vid Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, ska Danilo Garcia även undersöka betydelse av den sociala kontexten för människors beteende när det gäller träning. Har det någon effekt på träningsbeteendet om man får möjlighet att träna tillsammans med sina kollegor på arbetstid jämfört med om man ges samma möjlighet till träning på arbetstid men på egen hand? Det handlar alltså såväl om fysiska som sociala faktorer.

Projektet har tillgång till en arbetsplats med cirka 500 anställda. Arbetsuppgifterna innebär olika typer av kontorsarbete och därmed mycket stillasittande. Interventionen består i att de anställda dels erbjuds en hälsoundersökning dels under en period (6-12 månader) tränar tillsammans med kollegor en timme per vecka på ett gym i närheten av arbetsplatsen. Kontrollgruppen har tillgång till arbetsplatsens vanliga friskvårdsinsats men deltar inte i den schemalagda gruppträningen.

Effekterna av insatserna på individnivå kommer att mätas med en rad olika instrument. Dessutom kommer arbetsgivaren att bistå med uppgifter om arbetsprestation och sjukfrånvaro.

-  Projektet ställer intressanta och relevanta frågor om vad som påverkar människors beteende när det gäller träning: Vilken betydelse har faktorer som det sociala sammanhanget och schemaläggningen, att träningen blir styrd i tid och plats istället för att individen själv kan välja? Projektet bedöms ha goda förutsättningar att generera resultat som både kan komma till praktisk nytta inom ett högaktuellt område men även bidra till den akademiska kunskapsutvecklingen, säger Carina Lindström, sekreterare i Bliwa Stiftelsen.

Bliwa Stiftelsen grundades 2002 av Bliwa Livförsäkring med syfte att aktivt stödja arbetet kring stärkt hälsa och rehabilitering. Detta sker dels genom förvaltning och spridning av de resultat och erfarenheter som framkommit i de projekt som stiftelsen drivit och dels genom utdelningen av Bliwastipendiet.

Bliwa Livförsäkring är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet och hälsofrämjande stöd för att förebygga ohälsa. Bliwa är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr