2020-05-14 08:55Pressmeddelande

Bliwas årsredovisning 2019 – mot framtiden med starka finanser

null

Bliwas totala affärsvolym är fortsatt stabil, både genom tillväxt hos befintliga avtalskunder och genom flera nya avtal. – Nu kraftsamlar vi för att bli ännu vassare i framtiden. Vi ska ha ett erbjudande som sticker ut och höga hållbarhetsambitioner, säger Bliwas vd Tua Holgersson.

För att möta en hårdnade konkurrens, nya kundförväntningar och digitalisering står en rad utvecklingsinitiativ högt upp på framtidsagendan. Inte minst ett nytt skadesystem som möjliggör för högre effektivitet och bättre kundkontakter.

– Det ska vara enkelt och tryggt att bli och vara kund hos Bliwa. Service, smidiga digitala tjänster och kvalitetssäkrad hantering är avgörande för att behålla kunder och attrahera nya, säger Bliwas vd Tua Holgersson.

En annan framgångsfaktor är medarbetarna. Under året har Bliwa flyttat till helt nyrenoverade lokaler, introducerat ett nytt ledarskapsprogram och genomfört återkommande temperaturmätningar.

– Vi har en fantastisk blandning av nya och gamla medarbetare som tillför en mycket gedigen bredd av perspektiv och kunskap. Det är oerhört viktigt att vi behåller detta på vår fortsatta utvecklingsresa.

Coronapandemin har lett till att många människor har blivit sjuka och arbetslösa. I denna svåra tid är det ännu viktigare att bidra till hållbar trygghet för människor.

– Vår roll idag är mer angelägen än någonsin. Det känns nu extra viktigt att vara en bidragande del till ett hållbart samhälle och kunna hjälpa företag och individer som drabbas hårt av pandemin, säger Tua Holgersson.


***

Koncernen i siffror

Stark grund inför framtiden

  • Premieintäkten 2019 (efter avgiven återförsäkring) uppgick till 848 miljoner kronor. En stark affär stärker Bliwas konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet.
  • En ambitiös utvecklingsagenda med bl. a ett nytt skadesystem möjliggör för digitalisering och effektivisering
  • Drygt 350 nya gruppavtal har ingåtts under året

Finansiell styrka

  • Kapitalbasen för koncernen uppgick till 1 038 miljoner kronor och solvenskapitalkravet uppgick till 586 miljoner kronor
  • Minimikapitalkrav 273 miljoner kronor
  • Solvenskvot 177 procent i koncernen
  • Solvensgraden uppgick till 255 procent för Bliwa Livförsäkring och 254 procent för koncernen

Resultat

  • Årets resultat uppgick i Bliwa Livförsäkring till 105 miljoner kronor och 112 miljon kronor i koncernen
  • Totalavkastningen inom kapitalförvaltningen uppgick till 8,6 procent i Bliwa Livförsäkring. Genomsnittlig totalavkastning de senaste 5 åren uppgår till 4,3 procent
  • Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) var 667 miljoner kronor i Bliwa Livförsäkring respektive 848 miljoner kronor i koncernen

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr