2017-06-13 08:33Pressmeddelande

Bliwa lanserar rehabiliteringsförsäkring

När en anställd blir sjukskriven har såväl arbetsgivaren som den anställde allt att vinna på att så snabbt som möjligt komma igång med rehabilitering. Som ett stöd i det arbetet erbjuder Bliwa nu en rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivare. Syftet är att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid sjukskrivning.

Arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar och det inkluderar rehabilitering. Enligt lagstiftning ska arbetsgivaren vidta åtgärder för en effektiv rehabilitering inom eller i anslutning till arbetsplatsen och stötta Försäkringskassans kartläggning av den anställdes behov av rehabilitering.

- Många arbetsgivare vill ha vägledning och hjälp med koordinering av samverkansarbetet med Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, och medarbetaren, säger Ewa Broms, ansvarig för affärsområde Hälsa på Bliwa.

- Forskning visar att tidiga åtgärder ökar möjligheterna att komma tillbaka till arbete. Därför kan det vara, såväl personalpolitiskt som företagsekonomiskt, vettigt att sätta in åtgärder tidigare än vad lagen kräver. Gärna redan innan den anställde blivit sjuk. Med en rehabiliteringsförsäkring får arbetsgivaren stöd i det arbetet.

Bliwas rehabiliteringsförsäkring är en del av affärsområdet Hälsa som även innehåller sjukvårdsförsäkring. De båda försäkringarna kompletterar varandra och ger tillsammans ett bra skydd för den anställde och ett bra stöd för arbetsgivaren före, under och efter en sjukskrivning. Försäkringen är avdragsgill för arbetsgivaren.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personförsäkringar för grupper av individer, exempelvis anställda i ett företag eller medlemmar i organisationer. Bliwas försäkringar ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom, dödsfall, olycksfall och arbetslöshet samt tillgång till sjukvård. Bolaget växer i snabb takt. Drygt var tjugonde svensk är försäkrad i Bliwa och många tusen företag, varav knappt 40 av de 100 största, samt många fackliga organisationer är kunder.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr