2013-04-26 08:02Pressmeddelande

Bliwa försäkringsgivare för riskförsäkringarna i E.ONs tjänstepensionsplan

Bliwa Livförsäkring blir ny försäkringsgivare för E.ONs riskförsäkringar under den nya tjänstepensionsplan som bolaget upphandlat under våren. Det handlar om produkterna Premiebefrielseförsäkringar och Efterlevandepension som kompletterar de sparförsäkringsprodukter som E.ON upphandlat av andra försäkringsgivare.

”Bliwa har under de senaste åren haft en mycket stark tillväxt inom affärsområdet tjänstepensionsrisk och den här typen av större avtal passar väl in i Bliwas strategi, där vi inriktar oss på större arbetsgivare på den svenska marknaden, säger Johan Gunnarson som är marknadschef och vice vd i Bliwa Livförsäkring”   

Bliwa är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Bliwa har haft en stadig tillväxt sedan starten 2003 och är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 11 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade tjänstemän är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr