2016-06-09 11:41Pressmeddelande

Bengt-Åke Fagerman ny styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring

null

Tisdag den 7 juni hade Bliwa Livförsäkring sin årliga bolagsstämma. Representationen på bolagsstämman består av 20 fullmäktige som företräder Bliwas försäkringstagare. Vid stämman valdes Bengt-Åke Fagerman in som ny ledamot till Bliwas styrelse. Bengt-Åke Fagerman kommer senast från rollen som koncernchef på Skandia och har idag ett antal andra styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i Svensk Försäkring.

- Bengt-Åke Fagerman har gedigen erfarenhet av den typ av verksamhet som Bliwa bedriver och de utmaningar och möjligheter som försäkringsbranschen står inför. Han har dessutom ett genuint intresse för ömsesidigheten som bolagsform. Jag är därför mycket glad att han nu kommer in i Bliwas styrelse och ser fram emot vårt samarbete framöver, säger Kristina Ensgård (tidigare Åkerstrand) vd på Bliwa Livförsäkring.

Bengt-Åke Fagerman ersätter Peter Sandehed som på egen begäran avgår från styrelsen efter 8 år.

Vid bolagsstämman utsågs också Jan Ahlström, vd PRI Pensionsgaranti, till ny ledamot i valberedningen som ersättare till Gunilla Dahmm som efter 9 år avgår på egen begäran.

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Vi strävar efter enkelhet och begriplighet – en försäkring ska gå att förstå trots att juridiken bakom den är komplicerad. Bliwa är dessutom ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Bliwa har vuxit kraftigt de senaste åren och är idag en ledande aktör inom personriskförsäkring för företag och organisationer. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr