2023-05-11 06:00Pressmeddelande

20-årsjubilerande Bliwa växer vidare med nya affärer

Bliwa har fortsatt en stabil affärsvolym och premieinkomsten ökade till 976 miljoner under 2022 (jämfört 968 miljoner 2021). Resultatet från försäkringsaffären uppgår till 76 miljoner, medan resultatet i koncernen landar på -65 miljoner kronor till följd av negativ kapitalavkastning. – Vi når såväl våra kundnöjdhetsmål som våra tillväxtmål under året. Det tillsammans med ett positivt resultat i försäkringsaffären gör att vi går in i framtiden med energi och tillförsikt, säger Tua Holgersson, vd, Bliwa.

I år firar Bliwa tjugo år. Tjugo år av kundfokus, entreprenörsanda och tillväxt har sammantaget bidragit till att Bliwa har gått ifrån cirka 35 miljoner till närmare en miljard i premieinkomst. Idag har bolaget en stabil plattform att utgå ifrån och ambitionen är att växa ytterligare.

– Vi är ett specialistbolag med mindre komplex struktur. Det ger oss goda förutsättningar att agera snabbt och flexibelt vilket kommer att vara en avgörande konkurrensfördel, säger Tua Holgersson.

En förutsättning för att fortsatt tillväxt är nöjda kunder och såväl avtalskunder som individkunder är mycket nöjda med Bliwas erbjudande och bemötande. Värdet av snabbhet, smidighet, hög service och kompetens lyfts särskilt fram.

– Vi kan konstatera att vi har gjort en rad affärer med helt nya företagskunder och att vi har fördjupat samarbetet med befintliga kunder, däribland både Unionen och Finansförbundet. Det visar att vi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och att vår specialistkompetens värderas högt, säger Tua Holgersson.

Under året har Bliwa genomfört en rad viktiga utvecklingsinitiativ, inte minst för att stärka individkundens förutsättningar att ta kloka beslut om sitt försäkringsskydd och för att förbättra kundupplevelsen. Däribland en helt ny behovsguide, förbättrade tecknarflöden och snabbare skadeutbetalningar.

– Flexibel och kvalitativ service i alla kanaler, digitala såväl som personliga avgör om kunden blir nöjd. Det innebär att vi kommer att fortsätta utveckla effektiva och digitala lösningar som skapar en sömlös kundupplevelse till ett pris som är konkurrenskraftigt, säger Tua Holgersson.


***

Koncernen i siffror

  • Årets resultat uppgick till -65 miljoner kronor.
  • Premieinkomst uppgick till 976 miljoner kronor
  • Kapitalbasen uppgick till 1 314 miljoner kronor
  • 841 000 individkunder
  • 6 600 avtalskunder
  • Minskad koldioxidavtrycket i placeringsportföljen med 37 procent
  • Totalavkastningen i kapitalförvaltningen uppgick till -5,8 procent
  • 90 procent av våra investeringar i gröna fonder


Om Bliwa

Vem vill du köpa försäkringar av? Det beror förstås på vad du vill försäkra. Men också på vilken typ av bolag du vill göra affärer med. Bliwa skiljer sig från många andra försäkringsbolag. Vi är specialiserade på personförsäkringar – vi betalar ut pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Vi jobbar alltså inte med saker, utan med människor. Och det här präglar oss som företag. Vi vill skapa försäkringar som gör skillnad – som bidrar till ett tryggare samhälle. Om du av någon anledning inte längre kan arbeta som vanligt, då fungerar våra försäkringar som ett komplement till samhällets skydd.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr
Tua Holgersson
VD
Tua Holgersson
  • 070 - 566 03 83