2024-03-12 08:59Nyheter

Resultat 2023: Nöjda kunder och starkt tillväxt

Tua Holgersson, vd, BliwaTua Holgersson, vd, Bliwa

Året i korthet (uppgifterna inom parentes avser 2022) 

  • Årets resultat uppgick till 25 miljoner kronor (-66) 

  • Premieinkomst före avgiven återförsäkring uppgick till 1 415 miljoner kronor (976) 

  • Totalavkastningen uppgick till 6,1 procent (-5,8)  

  • Kapitalavkastningen uppgick till 129 miljoner kronor (-157).  

Kommentar Tua Holgersson, VD på Bliwa: 

– Bliwa fortsätter tillväxtresan och vi växer något snabbare än uppsatta mål, vilket är glädjande. Vi tar in viktiga affärer och passerar flera milstolpar. Vi gör ett riktigt bra resultat i vår kapitalförvaltning trots ett turbulent år på den finansiella marknaden.  

Bliwa har en tydlig utvecklingsplan där vi arbetar med att framtidssäkra vårt IT-landskap, accelerera automatiseringen samt att utveckla våra erbjudanden och digitala tjänster. Förändringstakten är hög och har accelererat under året. 

Nöjda kunder tillsammans med en stark tillväxt och ett stort engagemang bland alla medarbetare ger oss en bra plattform för vår fortsatta resa. 

Finansiella nyckeltal
Bliwa koncernen

2023-12-31 

Premieinkomst före avgiven återförsäkring (MSEK) 

1 415

Kapitalavkastning (MSEK) 

129 

Totalavkastning (%) 

6,1 

Kapitalbas (MSEK) 

1 327 

Solvenskvot (%) 

220 

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt (MSEK) 

25 

Antal försäkrade 

830 000 

Antal medarbetare 

115

 


Om Bliwa

Bliwa Livförsäkring bildades 2003 och är ett ömsesidigt specialistbolag som erbjuder personförsäkring genom gruppförsäkring. I samarbete med företag och organisationer försäkrar vi nära en miljon människor. Bliwa erbjuder försäkringar som ger ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet samt snabb tillgång till sjukvård när det behövs. I Bliwakoncernen ingår även det helägda dotterbolaget Bliwa Skadeförsäkring.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr