2013-11-08 08:30Nyheter

Registrering av hjärtstartare kan rädda fler liv

null

Allt fler hjärtstartare placeras ut och registreras i det nationella hjärtstartarregistret. Samtidigt bedömer Hjärt-Lungfonden att tiotusentals hjärtstartare ännu inte är registrerade. Det betyder att varken privatpersoner eller larmcentraler kan söka upp dem när någon drabbas av hjärtstopp.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är varje sekund viktig. Den som får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och bara 500 av dem överlever.

– Det är positivt att vi får allt fler hjärtstartare i landet. Om alla som ansvarar för hjärtstartarna också ser till att anmäla dem till hjärtstartarregistret skulle ännu fler som drabbas av hjärtstopp kunna räddas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Sveriges hjärtstartarregister är ett ideellt och nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten. Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner.

Nya hjärtstartare tillkommer ständigt och i dag finns det 5 500 kontrollerade hjärtstartare i registret. Bara under åren 2007–2012 såldes mer än 18 000 hjärtstartare, enligt nya uppgifter från Sveriges Hjärtstartarregister. Hjärt-Lungfonden uppskattar därför att det finns tiotusentals hjärtstartare runt om i landet som ännu inte är registrerade. Det betyder att varken privatpersoner eller larmcentraler kan söka upp dem när någon drabbas av hjärtstopp.

– Betydligt fler dör av hjärtstopp än i bränder. Ändå är brandsläckare obligatoriskt på arbetsplatsen, medan hjärtstartare inte är det. Det behövs hjärtstartare på fler arbetsplatser och om de också registreras är det ännu bättre, säger Staffan Josephson.

Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.


Fakta om plötsligt hjärtstopp

  • 500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.
  • Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.
  • Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.
  • Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.
  • Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.
  • Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.
  • Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.


Så använder du en hjärtstartare

1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr