2013-01-21 08:30Nyheter

Nu vill Bliwa hjärtsäkra hela Sverige

Bliwa Livförsäkring är en del av Hjärt-Lungfondens stora projekt Hjärtsäkra Sverige med målet att dubblera antalet hjärtstartare i samhället och utbilda 100 000 i hjärt-lungräddning. För Bliwa blir det ännu ett steg i arbetet för minskad dödlighet i plötsligt hjärtstopp.

- Hittills har vi haft fokus på våra egna kunder. Arbetet har lett till att ett 40-tal arbetsplatser har hjärtsäkrats och 600 personer har genomgått hjärt-lungräddningsutbildning genom Bliwa. Nu vill vi gå ett steg vidare och uppmana alla arbetsplatser att hjärtsäkra sig. Det ger trygghet att kunna och våga agera om någon i ens närhet skulle drabbas av hjärtstopp, säger Kristina Åkerstrand, vd på Bliwa Livförsäkring.

Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring är de två huvudfinansiärerna i Hjärt-Lungfondens treåriga projekt Hjärtsäkra Sverige. Projektet ska sätta fokus på och informera om plötsligt hjärtstopp med mål att öka antalet överlevande som drabbas av plötsligt hjärtstopp genom fler hjärtstartare och utbildade i hjärt-lungräddning. Projektet ska också avsätta pengar till forskning.

Varför gör Bliwa det här?

För ett livförsäkringsbolag med över 1 miljon försäkrade är en satsning på hälsa en god investering. Av de liv som räddas genom projektet är troligen ett antal försäkrade i Bliwa. Att investeringen dessutom bidrar till ett bättre samhälle genom att öka kunskapen och tryggheten gör att beslutet att vara med i den här satsningen enkelt. Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag, vilket innebär att överskottet över tiden ska tillbaka till de försäkrade. Ett sätt är genom skadeförebyggande arbete, det vill säga genom att se till att de försäkrade mår bra.

- Som livförsäkringsbolag är det naturligt att stödja kundernas hälsa. Bliwa har finansierat och drivit omfattande hälsoprojekt under 10-årstid. Vårt samarbete med Hjärt-lungfonden är ett av dessa framgångsrika projekt. Vi har nu valt att fördjupa samarbetet med Hjärt-Lungfonden och låta arbetet för ett hjärtsäkert Sverige bli en del av vårt erbjudande om försäkringar för livet, säger Kristina Åkerstrand.

Samarbetet mellan Bliwa Livförsäkring och Hjärt-Lungfonden sträcker sig tillbaka till våren 2010 och har innefattat såväl plötsligt hjärtstopp som stroke. När nu Afa Försäkring har tillkommit i samarbetet innebär det att vi kan bredda satsningen. Bliwa och Afa är två försäkringsbolag med det gemensamma målet att öka antalet överlevande som drabbas av plötsligt hjärtstopp. på


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr