2013-09-19 13:48Nyheter

Hjärtstartare vid varje kilometer på Lidingöloppet

Lidingöloppet blir hjärtsäkert i år. 30 utbildade hjärt-lungräddare utrustade med hjärtstartare kommer att finnas på plats utmed hela den 30 kilometer långa terrängbanan. Tre ambulanser kommer också att finnas på plats. Insatserna gäller samtliga lopp den 27–29 september och sker i samarbete med Hjärt-Lungfondens projekt Hjärtsäkra Sverige, Johanniterhjälpen och Röda Korset.  

– Inga deltagare eller åskådare ska behöva dö av plötsligt hjärtstopp under ett motionslopp. Med hjärtstartare och utbildade volontärer på plats kan vi rädda liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.Förra året drabbades tre löpare av hjärtstopp under Lidingöloppet. I samarbete med Hjärt-Lungfonden och Röda Korset kommer frivilliga från Johanniterhjälpen att finnas på plats med hjärtstartare utmed hela den 30 kilometer långa terrängbanan. Insatsen sker i samarbete med Hjärt-Lungfonden och Röda Korset, som ansvarar för organisationen av första hjälpen kring loppet. Inför loppet utbildas de 30 volontärerna i att hantera hjärtstartare. Tre ambulanser kommer också att finnas på plats under loppet.

– Kvaliteten på Lidingöloppet höjs ytterligare med hjärtstartare utmed banan. Det bidrar till att både publiken och löparna kan känna trygghet och motionsglädje, säger Tomas Hoszek, generalsekreterare för Lidingöloppet.

Lidingöloppet är världens största terränglopp. Det har arrangerats sedan 1965 och ingår i En svensk klassiker. Lidingöloppets 30-kilometerslopp hålls i år lördagen den 28 september.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. För att få igång ett hjärta som har stannat krävs hjärt-lungräddning och användning av en hjärtstartare inom 180 sekunder. Hjärtstartare är självinstruerande och enkla att använda.

Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

För mer information, kontakta Anna Sjödin, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 242 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se, Tomas Hoszek, generalsekreterare Lidingöloppet, telefon 070-513 44 88, press@lidingoloppet.se


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr