2014-01-07 09:01Nyheter

Hjärtstartare installeras på regionaltågen i Mellansverige

Under januari kommer hjärtstartare att installeras på 23 regionaltåg i Mellansverige, från Mjölby i söder till Mora i norr. Bakom satsningen står Tåg i Bergslagen i samarbete med Hjärt-Lungfonden. Syftet är att kunna rädda resenärer som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

– När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp kan en snabb insats med en hjärtstartare vara avgörande. Med hjärtstartare i kollektivtrafiken där många människor rör sig kan vi rädda fler liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Bara omkring 500 av dem överlever. Forskning visar att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.Tåg i Bergslagen installerar nu hjärtstartare på alla sina 23 tåg som trafikerar Örebro län, Västmanland, Dalarna, Gävleborgs län samt delar av Östergötland och Värmland. Installationerna görs i samarbete med Hjärt-Lungfonden och beräknas vara klara den 1 februari. Därefter kommer ombordpersonalen, sammanlagt 200 anställda, att utbildas i hjärt-lungräddning och i att hantera hjärtstartare. Satsningen är en del av Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige.

– De tre miljoner resor som görs med Tåg i Bergslagen varje år ska vara hjärtsäkra.
Tillsammans med Hjärt-Lungfonden installerar vi hjärtstartare ombord för att göra det tryggare att resa med oss, säger Hugo Oljemark, vd för Tåg i Bergslagen.

Hjärtsäkra Sverige
Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat:

· Att dubblera antalet hjärtstartare i samhället.

· Att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning.

· Att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Läs mer på hjart-lungfonden.se/180sekunder

Tåg i Bergslagen
Tåg i Bergslagen ägs gemensamt av Landstingen i Gävleborg, Västmanland och Örebro län samt Region Dalarna. Samordning mellan tågen och länstrafikbolagens bussar har gjort att det blivit enklare att resa till och från orter i hela Bergslagen.

 


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr