2013-10-25 15:20Nyheter

Hjärt-Lungfonden erbjuder politiker utbildning i hjärt-lungräddning

Nu bjuder Hjärt-Lungfonden in politiker i Stockholms läns landsting till utbildning i hjärt-lungräddning. Det är efter Dagens Nyheters artiklar om hjärtstopp som landstingsråd har uttalat att de vill ställa upp som sms-livräddare. Hjärt-Lungfonden välkomnar engagemanget och hoppas att alla landsting inför sms-livräddare.

I dag överlever bara 500 av de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och snarast möjligt en stöt från en hjärtstartare. Insatser som görs under de första tre minuterna är avgörande för om liv ska kunna räddas.

– Vi välkomnar politikernas personliga engagemang för hjärt-lungräddning. Vår förhoppning är att deras ökade kunskaper leder till att de också genom politiska beslut bidrar till att hjärtsäkra Sverige, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Lars Joakim Lundquist, biträdande hälso- och sjukvårdslandstingsråd (M), och Filippa Reinfeldt, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (M), har båda på Facebook respektive Instagram visat intresse för att bli sms-livräddare. Hjärt-Lungfonden bjuder nu in dessa två samt ytterligare ett tiotal landstingsråd till en gemensam utbildning i hjärt-lungräddning den 25 november. Till detta tillfälle kommer också medier att bjudas in.

Projektet med sms-livräddare i Stockholms län startades 2010 med stöd av bland annat Hjärt-Lungfonden. Vem som helst som är över 18 år och som har genomfört en utbildning i hjärt-lungräddning kan bli sms-livräddare. Om ett hjärtstopp inträffar inom 500 meter från ens arbetsplats eller bostad får man ett sms och kan då bege sig dit. I både Västra Götaland och Skåne finns nu planer på att införa ett liknande system.

– Det är glädjande att idén sprider sig till fler landsting. Vi skulle vilja se att det fanns sms-livräddare i hela landet – med fler som snabbt kan rycka in kan vi rädda fler liv, säger Staffan Josephson.

Hjärtsäkra Sverige
Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr