2015-03-09 08:42Nyheter

Fyra gånger fler överlever hjärtstopp

Antalet svenskar som överlever plötsligt hjärtstopp ökar och har mer än fyrdubblats på 20 år. Det visar statistik som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag. Trots den positiva utvecklingen dör fortfarande de allra flesta som drabbas.

– Det är positivt att fler överlever plötsligt hjärtstopp, men fortfarande är det alldeles för många som inte klarar sig. Med fler hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning kan vi rädda fler liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Nio av tio som drabbas av hjärtstopp dör trots att behandling inleds, men antalet räddade liv ökar nu kraftigt. Under perioden 1992 till 2013 har antalet svenskar som överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus ökat från 124 till 539. Ökningen har framförallt skett efter år 2000, visar Svenska hjärt-lungräddningsregistrets statistik som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag. En viktig orsak till att fler räddas är att det finns fler hjärtstartare i samhället.

– Forskning visar att en snabb insats med hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död vid plötsligt hjärtstopp. Den som får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva, säger Kristina Sparreljung.

Behandling med hjärtstartare sätts i dag in snabbare än tidigare, trots att det tar allt längre tid för ambulansen att komma fram efter ett larm. Det beror på att antalet hjärtstartare i Sverige ökar för varje år. I dag finns över 10 000 registrerade hjärtstartare i landet, vilket kan jämföras med omkring 2 000 för fem år sedan.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare, helst under de första tre minuterna efter hjärtstoppet. Chansen att överleva plötsligt hjärtstopp är 75 procent om man får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter. Ju tidigare stöt, desto större chans. Hjärtstartare är självinstruerande och enkla att använda.

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr