2016-06-13 09:36Nyheter

Bliwas årsredovisning 2015 - det begripliga försäkringsbolaget

null

Förändringstakten i vår omvärld påverkar människors beteende och förväntningar inom en mängd områden, så också inom försäkring. Den tekniska utvecklingen och den i det närmaste oändliga tillgången till information öppnar helt nya möjligheter för kunder att få tillgång till tjänster och produkter, jämföra och göra inköp samt följa sina ärenden från anmälan till ersättning. Kunderna förväntar sig att upplevelsen av relationen med försäkringsbolag håller samma höga nivå som med aktörer inom andra områden. De förväntar sig digitala tjänster men också mänsklig kontakt när de hamnar i situationer som är svåra att gå igenom.

Bara de försäkringsbolag som verkligen har fokus på kundernas behov, beteende och förväntningar och som identifierar teknikens alla möjligheter, kan vara framgångsrika framöver. Bliwa ska vara ett av dessa bolag och vi har därför initierat ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete för att utveckla vår verksamhet och våra tjänster.

- Som ett kundägt försäkringsbolag strävar vi efter att agera ansvarsfullt och trovärdigt i varje läge. Det är en självklarhet för oss och något som genomsyrar hela Bliwas verksamhet. Målet är att stärka relationen med våra kunder genom konkurrenskraftiga, begripliga, ändamålsenliga försäkringar och enkel hantering. Begriplighet i kombination med förenkling och digitalisering ökar tryggheten för de försäkrade. Allt utifrån devisen ”för att vara trygg måste man förstå”, säger Kristina Ensgård (fd. Åkerstrand), vd Bliwa Livförsäkring.

Du hittar vår årsredovisning på bliwa.se/arsredovisning där du också kan beställa ett tryckt exemplar.

Koncernen i siffror

Tillväxt

 • Bliwa har haft en stabil tillväxt sedan starten 2003 och har successivt byggt upp en affär med en bra spridning mellan olika typer av produkter, grupper och risker. Den genomsnittliga årliga premietillväxten har uppgått till cirka 19 procent per år.
 • Den årliga premieinkomsten passerade 500 miljoner kronor under 2015.
 • Affären växte gentemot befintliga företag och organisationer. Journalistförbundet, som sedan 2008 haft sin inkomstförsäkring i Bliwa, breddade samarbetet till att även inkludera frivillig gruppförsäkring från 1 januari 2016.
 • Flera nya kunder tillkom under året och det blev även klart att Bliwa och AMF inleder ett samarbete med start 1 januari 2016.
 • Kunderna utgörs av flera tusen företag, varav cirka 35 av Sveriges 100 största, samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden.
 • Omfattande utvecklingsarbete och investeringar i IT-miljön har genomförts för att möta Solvens 2-regelverkets krav och framtida marknadsbehov.

Resultat

 • Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 83 miljoner kronor.
 • 29 miljoner kronor lämnades i återbäring till försäkringstagare.
 • Totalavkastningen inom kapitalförvaltningen uppgick till 3,9 procent för Bliwa Livförsäkring. Motsvarande siffra för koncernen är 3,7 procent.

Det goda resultatet skapar förutsättningar för fortsatt återbäring till våra försäkringstagare.

Finansiell styrka

 • Kapitalbasen uppgick till 1 200 miljoner kronor och solvenskvoten uppgick till 7.
 • Solvensgraden uppgick till betryggande 352 procent, jämfört med
  346 procent föregående år, trots växande affär och tilldelad återbäring. Ökningen är en följd av positivt resultat.

Bliwas goda finansiella situation gör att vi står väl rustade för fortsatt tillväxt.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr