2021-01-13 13:47Nyheter

Driftsättning CWS-boco Sweden AB

Mobil ångcentral 1,3MW inklusive pelletsförråd.Mobil ångcentral 1,3MW inklusive pelletsförråd.

BKtech har driftsatt och överlämnat ytterligare en mobil ånganläggning. Den här gången gäller det CWS-boco Sweden AB som har investerat i en mobil ånganläggning på 1.3MW för sitt tvätteri i Skara.

Därmed kan CWS-boco garantera fossilfri, hållbar och förnybar tvättjänster till sina kunder.

BKtech tackar för gott samarbete under installationstiden.


Om BKtech

Med en omsättning på över 250 Mkr, lång erfarenhet och mycket hög kompetens är BKtech marknadsledande i Sverige i att bygga modulära och mobila fossilfria energianläggningar 1 till 15 MW, främst för industrin, för värme, hetvatten, hetolja och ånga baserat på förnybara torra biobränslen. Genom att kunna erbjuda hela kedjan från förstudie, konstruktion, tillverkning, installation, service och leveranser av biobränsle kan vi i egen regi tillgodose våra kunders långsiktiga önskemål och behov.

Kontaktpersoner

Marknadschef
Staffan Lundegårdh