BKtech


Press & Nyheter

Senaste nyheterna

Om oss i media

Om BKtech

Med en omsättning på över 250 Mkr, lång erfarenhet och mycket hög kompetens är BKtech marknadsledande i Sverige i att bygga modulära och mobila fossilfria energianläggningar 1 till 15 MW, främst för industrin, för värme, hetvatten, hetolja och ånga baserat på förnybara torra biobränslen.

Genom att kunna erbjuda hela kedjan från förstudie, konstruktion, tillverkning, installation, service och leveranser av biobränsle kan vi i egen regi tillgodose våra kunders långsiktiga önskemål och behov.

Kontaktpersoner

VD, BK Tech Group AB
Jimmy Rylander
Marknadschef
Staffan Lundegårdh