PM om copyrightdirektivet 190228.pdf

STIMs jurist Thorbjörn Öström går igenom texten i EU:s upphovsrättsdirektiv.
Filtyp:pdf
Licens:Media use
Storlek:820kb