2022-07-07 11:02Nyheter

Stillbild förslås inkluderas i PKE: ”En stor framgång för oss”

Det blir bildbetalt SNART! Stillbild kommer ska omfattas i privatkopieringsersättningen, föreslår utredningen.
Grafik: Studio Lina Forsgren Det blir bildbetalt SNART! Stillbild ska omfattas i privatkopieringsersättningen, föreslår utredningen. Grafik: Studio Lina Forsgren

Just nu är utredningen om moderniseringen av privatkopieringsersättningen, PKE, ute på remiss. Och i utredningen föreslås att stillbilder ska ingå i ersättningen.
– En framgång för bildorganisationernas gemensamma påverkansarbete, säger Åsa Berndtsson, Bildupphovsrätts ordförande.

I utredningen som kom i maj slog utredaren fast att bilder kopieras digitalt i stor mängd och att bildskaparna därmed bör ingå i systemet för privatkopieringsersättning. I en undersökning uppger hela 71 procent av respondenterna att de kopierat bild, att jämföra med 58 procent för ljud och 57 procent för text.

– Att utredningen nu slår fast att bild privatkopieras i stor skala och föreslår att stillbild ska omfattas av ersättningen är en framgång för vårt gemensamma påverkansarbete från bildorganisationerna sida, säger Åsa Berndtsson, ordförande för Bildupphovsrätt.

 Huvudpunkterna i utredningen är:

  • Stillbild och text kommer omfattas
  • Finansieringen ska fortsatt ske genom avgift på produkter/anordningar
  • En ny myndighet ska inrättas för att löpande bedöma utvecklingen av privatkopieringen.

Den nya myndigheten som föreslås ska vartannat år precisera vilka anordningar som ska medföra ersättningsskyldighet och lämpliga ersättningsnivåer för dessa.
– En viktig fråga för oss är att se till att dessa belopp blir tillräckligt höga så att våra medlemmar får den kompensation de har rätt till. Som det ser ut nå så föreslås inte nivåerna höjas utan bara att fler ska dela på kakan, vilket är oroande, säger Åsa Berndtsson.

Utredningen är nu ute på remiss och remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 23 september 2022. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Vissa övergångsbestämmelser föreslås i utredningen.


Om bildbetalt.nu

Bildbetalt.nu är ett initiativ från Bildupphovsrätt i Sverige och dess medlemsorganisationer Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Bildleverantörernas förening, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund och Journalistförbundet. Bildupphovsrätt i Sverige drivs utan vinstintresse. Föreningen företräder över 150 000 bildskapare i hela världen och ser till att de får betalt när deras verk används.