2023-01-04 14:30Pressmeddelande

Stabilisering av begagnatpriserna i december och volatilt 2022

Totalmarknaden minskade med 12,6 % i december och 16,5% för hela 2022

Under december månad minskade antalet totalt sålda begagnade bilar till privatpersoner med 12,6 % jämfört med samma månad föregående år. För hela 2022 blev nedgången 16,5%

Räknat i antalet bilar såldes det totalt 63 949 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, privatmarknaden, och företag), vilket är 9 243 färre bilar än i december 2021.

”I slutet av december såg vi en ljusning, eller snarare en stabilisering av prisbilden generellt. När det gäller dyrare El-bilar och hybrider har marknaden inte hittat nivån än, då kunderna fortfarande avvaktar vad rätt prisbild är efter höjda elpriser och slopad klimatbonus. När det gäller 2022 som helhet kommer vi komma ihåg väldigt stora differenser i prisbilden från höjderna i höstas till dipparna efter kriget i april, till de nya dipparna nu i december efter hög inflation och höga energipriser. Det tillsammans med Rysslands invasionskrig i Ukraina, komponentbrist, transportproblem, Kinesiska tillverkares ökning av sina marknadsandelar, stora slag i valutakurserna och statliga påverkansfaktorer i form av nya skatteregler och subventioner har lett till en extremt volatil marknad som det förmodligen dröjer länge tills vi ser igen.” säger Joachim Ågren, Manager Sales & Sales Support Sweden på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Bilhandeln minskade med 14,2 % i december

Bilhandeln sålde totalt 32 480 begagnade bilar till privatpersoner under december månad, vilket är en minskning med 14,2 % jämfört med samma månad förra året. 

Privatmarknaden minskade med 10,4 % i december

29 559 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i december månad, vilket är en minskning med 10,4 % jämfört med samma månad förra året.

”Vi har noterat att många handlare har försökt rensa ur sina lager för att stå med en fordonsflotta med så aktuell prisbild som möjligt inför starten på 2023. Det har gjort att Bilhandelns marknadsandel ökade (50,79%) och nu igen ligger klart över Privat till privats försäljning (46,22 %).” fortsätter Joachim Ågren.

För ytterligare information kontakta:

Joachim Ågren, Manager Sales & Sales Support/Kommunikatör, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 070-309 30 32 eller e-post: joachim.agren@bca.com

Peter Lundberg, Business Area Manager, CarTrade2B, tfn: 073-309 37 45 eller e-post: peter.lundberg@bca.com

BCA skickar ut denna statistik kring begagnatförsäljningen av personbilar varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret. Viss ändring kan ske på grund av efterregistrerade bilar.


Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing har mer än 75 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,7 miljoner begagnade bilar. I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Strängnäs) som hanterar cirka 20 000 fordon årligen.


Kontaktpersoner

Peter Lundberg
Business Solution Manager Sweden
Peter Lundberg