2021-01-07 16:00Pressmeddelande

Historiskt skifte på begagnatmarknaden för bilar

null

Totalmarknaden ökade med 4,8% i december

Under december månad ökade antalet totalt sålda begagnade bilar till privatpersoner med 4,8% jämfört med samma månad föregående år.

Räknat i antalet bilar såldes det totalt 77 898 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, privatmarknaden, och företag), vilket är 3 592 fler bilar än i december 2019.

”Försäljningen gick upp jämfört med november men fortsatt färre nybilsköp och förlängning av befintliga leasingkontrakt, ledde ändå till en relativt blygsam nivå. Prisnivåerna har hämtat sig och planat ut på en nivå som fortsatt är högre än innan pandemin. Nu är vi väldigt nyfikna på hur marknaden kommer att se ut under Q1. Vi har nu många som vill byta bil, dels på grund av en ny (ännu inte klubbad) regeländring gällande hybrider och dels på grund av förlängningar av leasingkontrakt, vilket lett till att många haft sin bil längre än normalt.” säger Johan Browaldh Sales Manager Sweden på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Bilhandeln ökade med 8,6% i december

Bilhandeln sålde totalt 38 250 begagnade bilar till privatpersoner under december månad, vilket är en ökning med 8,6% jämfört med samma månad förra året.

Privatmarknaden ökade med 1,6% i december

37 168 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i december månad, vilket är en ökning med 1,6% jämfört med samma månad förra året.

”I december månad fick vi vara med om ett historisk skifte. Trenden att bilhandeln fortsätter ta marknadsandelar från privatmarknaden har förstärkts under hela 2020. Nu såg vi för första gången att bilhandeln sålde mer bilar till privatpersoner (38 250) än försäljningen privatperson till privatperson (37 168) under en månad. Vi anser att de största faktorerna bakom skiftet är att bilhandeln varit snabba att anamma kundernas nya behov, genom en ökad digitalisering samt ett brett utbud av tilläggstjänster.” fortsätter Johan Browaldh.

För ytterligare information kontakta:

Johan Browaldh, Sales Manager Sweden, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 072-705 35 25 eller e-post: johan.browaldh@bca.com Hemsida: www.bca.com

Joachim Ågren, Senior Key Account Manager/Kommunikatör, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 070-309 30 32 eller e-post: joachim.agren@bca.com

BCA skickar ut denna statistik kring begagnatförsäljningen av personbilar varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa.


Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,4 miljoner begagnade bilar. I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Södertälje) som hanterar cirka 14 000 fordon.