2014-04-04 09:00Pressmeddelande

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 9,4 %

Under mars månad ökade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 9,4 % jämfört med samma månad 2013. Räknat i antal bilar såldes det 84 770 bilar, vilket är 7 305 mer begagnade bilar än mars 2013, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Vi har inte sett en så stor uppgång de senaste 5 åren. Det mesta pekar i rätt riktning, låg inflation, sjunkande arbetslöshet, reallöneökningar och en global återhämtning.” säger Jonas Ramnek, VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Totalmarknaden ökade med 9,4 % i mars

Under mars månad såldes det 84 770 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln 35 858 bilar, privatmarknaden  45 426 och företag 3 486), vilket är en ökning med 9,4 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 9,6 % i mars

Bilhandeln sålde totalt 35 858 begagnade bilar till privatpersoner under mars månad, vilket är en ökning med 9,6 % jämfört med samma månad förra året.

”Skillnaden mellan bilhandelns och privatpersoners marknadsandel har aldrig varit så liten som den är nu (se diagram 4 i bifogad fil). Det har varit en ökande marknadsandel för bilhandeln sedan över 10 år. Bilhandeln är idag mycket mer professionell att byta in fordon och hantera inbytena.” säger Jonas Ramnek.

Privatmarknaden ökade med 9,1 % i mars

45 426 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i mars månad, vilket är en ökning med 9,1 % jämfört med samma månad förra året.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av bilhandel med begagnade fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet- och remarketingcenter är BCA Europa den största fristående aktör inom handel och hantering av begagnade fordon i Europa.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Ramnek, VD, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 0701-620 120 eller e-post: jonas.ramnek@bca-bilauktion.se
Hemsida: http://www.bca-europa.com

BCA skickar ut denna begagnade statistik varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa.


Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,4 miljoner begagnade bilar. I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Södertälje) som hanterar cirka 14 000 fordon.