2015-03-06 09:00Pressmeddelande

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 7,7 % i februari

Under februari månad ökade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 7,7 % jämfört med samma månad 2014. Räknat i antal bilar såldes det 78 286 bilar, vilket är 5 616 mer begagnade bilar än februari 2014, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Normalt brukar vi se en dämpning av begagnadförsäljningen av personbilar i februari. I år ser vi en lika stor försäljning i februari som i januari vilket tyder på en mycket stark efterfrågan av begagnade personbilar. Bidragande orsaker är bland annat den låga räntan och hög nybilsförsäljning.” säger Jonas Ramnek VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Totalmarknaden ökade med 7,7 % i februari

Under februari månad såldes det 78 286 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln 35 454 bilar, privatmarknaden 39 404 och företag 3 428), vilket är en ökning med 7,7 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 11,6 % i februari

Bilhandeln sålde totalt 35 454 begagnade bilar till privatpersoner under februari månad, vilket är en ökning med 11,6 % jämfört med samma månad förra året.

”Bilhandeln har sålt cirka 6 000 fler bilar under 2015 jämfört med 2014. Vi bedömer att den trenden håller i sig. Att köpa en begagnad bil från en bilhandlare är oftast tryggare än att köpa från en privatperson.” säger Jonas Ramnek.

Privatmarknaden ökade med 4,5 % i februari

39 404 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i februari månad, vilket är en ökning med 4,5 % jämfört med samma månad förra året.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av bilhandel med begagnade fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet- och remarketingcenter är BCA Europa den största fristående aktör inom handel och hantering av begagnade fordon i Europa.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Ramnek, VD, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 0701-620 120 eller e-post: jonas.ramnek@bca-bilauktion.se
Hemsida: http://www.bca-europa.com

BCA skickar ut denna begagnade statistik varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.


Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,4 miljoner begagnade bilar. I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Södertälje) som hanterar cirka 14 000 fordon.