2015-04-09 09:00Pressmeddelande

Försäljningen av begagnade personbilar ökade med 8,4 % i mars

null

Under mars månad ökade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 8,4 % jämfört med samma månad 2014. Räknat i antal bilar såldes det 91 857 bilar, vilket är 7 087 mer begagnade bilar än mars 2014, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Årets första kvartal har redan gått och vi ser en ökning med 6,7 % mot samma kvartal förra året. Det är cirka 15 000 fler sålda begagnade fordon än 2014. Den låga räntan är en starkt bidragande orsak till volymökningen.” säger Jonas Ramnek VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Totalmarknaden ökade med 8,4 % i mars

Under mars månad såldes det 91 857 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln 40 550 bilar, privatmarknaden 47 435 och företag 3 872), vilket är en ökning med 8,4 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 13,1 % i mars

Bilhandeln sålde totalt 40 550 begagnade bilar till privatpersoner under mars månad, vilket är en ökning med 13,1 % jämfört med samma månad förra året.

”Bilhandeln har ökat sin marknadsandel, nu ligger den på 44,3%. Deras marknadsandel kommer troligtvis fortsätta att öka under resten av året.” säger Jonas Ramnek.

Privatmarknaden ökade med 4,4 % i mars

47 435 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i mars månad, vilket är en ökning med 4,4 % jämfört med samma månad förra året.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av bilhandel med begagnade fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet- och remarketingcenter är BCA Europa den största fristående aktör inom handel och hantering av begagnade fordon i Europa.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Ramnek, VD, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 0701-620 120 eller e-post: jonas.ramnek@bca-bilauktion.se
Hemsida: http://www.bca-europa.com

BCA skickar ut denna begagnade statistik varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.


Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,4 miljoner begagnade bilar. I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Södertälje) som hanterar cirka 14 000 fordon.