2018-01-03 17:02Pressmeddelande

Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 2,8 % i december

null

Under december månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 2,8 % jämfört med samma månad 2016. Räknat i antal bilar såldes det 78 131 bilar, vilket är 2 227 färre begagnade bilar än i december 2016, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Minskningen för begagnade personbilarna i december förklaras till stor del av en så kallad kalendereffekt med två färre registreringsdagar jämfört med december förra året och motsvarar cirka tio procent. Den svenska ekonomin är fortfarande stark med tillväxt, inflation nära målet och låg arbetslöshet. Orosmolnet är om vi svenskar börjar hålla lite hårdare i plånboken nu när bostadspriserna faller.” säger Peo Siwertson tf. VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Totalmarknaden minskad med 2,8 % i december

Under december månad såldes det 78 131 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln 35 242 bilar, privatmarknaden 39 441 och företag 3 448), vilket är en minskning med 2,8 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln är oförändrat i december

Bilhandeln sålde totalt 35 242 begagnade bilar till privatpersoner under december månad, vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året.

”Bilhandlarnas fokus på begagnade fordon gör dem till en attraktiv kanal för privatpersoner vid inköp av begagnade bilar, där trygghet och utbud väger in.”, säger Peo Siwertson tf. VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Privatmarknaden minskade med 5,1 % i december

39 441 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i december månad, vilket är en minskning med 5,1 % jämfört med samma månad förra året.

För ytterligare information kontakta:

Peo Siwertson, tf.VD, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 070-309 30 32 eller e-post: peo.siwertson@bca.com Hemsida: www.bca.com

BCA skickar ut denna begagnade statistik varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.


Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,4 miljoner begagnade bilar. I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Södertälje) som hanterar cirka 14 000 fordon.