2018-03-02 09:04Pressmeddelande

Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 2,1 % i februari

null

Under februari månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 2,1 % jämfört med samma månad 2017. Räknat i antal bilar såldes det 77 748 bilar, vilket är 1 678 färre begagnade bilar än i februari 2017, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Vi ser en fortsatt mycket stark efterfrågan av begagnade personbilar där februari månad trots minskningen är den 4:e bästa februarimånaden genom tiderna. Utvecklingen i Tyskland gällande dieselförbud i storstäderna kommer att påverka begagnathandeln i Sverige framöver där vi noterat ett större intresse av dieselfordon som uppfyller Euro 6 och därmed inte påverkas av dieselförbudet i miljözonerna.” säger Peo Siwertson tf. VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Totalmarknaden minskade med 2,1 % i februari

Under februari månad såldes det 77 748 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln37 955 bilar, privatmarknaden 36 722 och företag 3 071), vilket är en minskning med 2,1 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 1,2 % i februari

Bilhandeln sålde totalt 37 955 begagnade bilar till privatpersoner under februari månad, vilket är en ökning med 1,2 % jämfört med samma månad förra året.

”Privatpersoner har idag ett klart högre förtroende för bilhandeln än tidigare där vi nu ser att bilhandeln tar marknadsandelar från privatmarknaden”, säger Peo Siwertson.

Privatmarknaden minskade med 5,5 % i februari

36 722 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i februari månad, vilket är en minskning med 5,5 % jämfört med samma månad förra året.

För ytterligare information kontakta:

Peo Siwertson, tf.VD, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 070-309 30 32 eller e-post: peo.siwertson@bca.com Hemsida: www.bca.com

BCA skickar ut denna begagnade statistik varje månad. Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa


Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,4 miljoner begagnade bilar. I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Södertälje) som hanterar cirka 14 000 fordon.