2018-10-04 06:56Pressmeddelande

Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 2,3% i september

null

Under september månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 2,3 % jämfört med samma månad 2017. Räknat i antal bilar såldes det 100 050 bilar, vilket är 2 329 färre begagnade bilar än i augusti 2017, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Tappet beror på att september hade en arbetsdag mindre än förra året, vilket motsvarar cirka 5%. Priserna på begagnade fordon ligger på en hög nivå och vår bedömning är att prisnivån kommer att ligga på en fortsatt hög nivå under oktober månad för att sedan gå mot mer normaliserade priser.” säger Peo Siwertson General Manager på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.”

Totalmarknaden minskade med 2,3% i september

Under september månad såldes det 100 050 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 42 381 bilar, privatmarknaden 54 368 och företag 3 301), vilket är en minskning med 2,3% jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln minskade med 2% i september

Bilhandeln sålde totalt 42 381 begagnade bilar till privatpersoner under september månad, vilket är en minskning med 2% jämfört med samma månad förra året.

”Vi ser minskade lager av begagnade personbilar hos bilhandlarna av medelstora och större fordon, och att utbudet av mindre fordon kommer att öka.” säger Peo Siwertson.

Privatmarknaden minskade med 2,2% i september

54 368 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i september månad, vilket är en minskning med 2,2 % jämfört med samma månad förra året.

För ytterligare information kontakta:

Peo Siwertson, General Manager, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 070-309 30 32 eller e-post: peo.siwertson@bca.com Hemsida: www.bca.com


Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,4 miljoner begagnade bilar. I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Södertälje) som hanterar cirka 14 000 fordon.