2013-01-08 09:00Pressmeddelande

Försäljning av begagnade personbilar tappar fart i december 2012.

Under december månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 16.8 % jämfört med samma månad 2011. Räknat i antal bilar såldes det 61 103 bilar, vilket är 12 368 mindre begagnade bilar än december 2011, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Vi ser en markant nedgång i december jämfört med tidigare månader under 2012. Orsaken till nedgången beror huvudsakligen på:

  • Fyra färre försäljningsdagar jämfört med december 2011.
  • Minskat utbud av begagnade fordon.

Den totala försäljningen av begagnade personbilar för 2012 minskar med 1,2 % till totalt 991 266. Det är i nivå som genomsnittet de senaste sex åren.” säger Jonas Ramnek, VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Totalmarknaden minskade med 16.8 % i december

Under december månad såldes det 61 103 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln 23 895 bilar, privatmarknaden 34 586 och företag 2 622), vilket är en minskning med 16.8 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln minskade med 12.3 % i december

Bilhandeln sålde totalt 23 895 begagnade bilar till privatpersoner under november månad, vilket är en minskning med 12.3 % jämfört med samma månad förra året.

”Om man bortser från att vi hade fyra färre försäljningsdagar så hade vi troligtvis sett en ökad försäljning under december 2012. Vidare var bilhandeln fokuserad på att sälja nya fordon som förlorar
skattesubvention efter 2012.” säger Jonas Ramnek.

Privatmarknaden minskade med 19.3 % i december

34 586 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i december månad, vilket är en minskning med 19.3 % jämfört med samma månad förra året.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet- och remarketingcenter är BCA Europa den största auktionsgruppen i Europa.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Ramnek, VD, BCA Vehicle Remarketing, tfn: 0701-620 120 eller e-post: jonas.ramnek@bca-bilauktion.se

Hemsida: http://www.bca-europa.com

BCA skickar ut denna begagnat statistik varje månad.Statistiken är grundad på information från VROOM om ägarbyten som tillhandahålls av bilregistret.


Om BCA Vehicle Remarketing AB

BCA Vehicle Remarketing har mer än 70 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet och remarketingcenter är BCA Europe den i särklass största auktionsgruppen i Europa. BCA har en årsomsättning på över 45 miljarder SEK och har ca 4 000 anställda. BCA har ett nära samarbete med bilfabrikerna, importörerna, uthyrnings-, leasing- och finansieringsbolag samt vagnparksägare, kommun och stat. BCA håller årligen över 8 000 auktioner i hela Europa och hanterar varje år över 1,4 miljoner begagnade bilar. I Sverige är BCA Vehicle Remarketing etablerade sedan 2005. Vi har tre anläggningar (Göteborg, Malmö och Södertälje) som hanterar cirka 14 000 fordon.