2018-07-16 08:00Nyheter

Sjuksköterskor digitaliserar vården

null

Sjuksköterskor i Kalmar län har själva varit drivande i att kunna komplettera ett telefonrådgivningsmöte med video. Aurora Innovation tillhandahåller Aurora teleQ, en digital plattform för patientkontakt, till majoriteten av primärvården i Sverige och har utarbetat en lösning för kanalväxling som följer de önskemål om funktion i arbetssätt för primärvården och specifikt för rådgivande sjuksköterskor.

Just nu genomförs en pilot i kanalväxling i Kalmar läns primärvård där Mönsterås hälsocentral är en av testarna. Maria A Hilberth, Verksamhetschef på Mönsterås hälsocentral, berättar om ett av de första kanalväxlingssamtalen:

"En orolig mamma ringde in för sin 14 månaders gamla dotter. Rådgivande sjuksköterska som tog emot samtalet befarade en ögoninfektion och växlade enligt överenskommelse med mamman till videosamtal under pågående samtal. Enkelt kunde den rådgivande sjuksköterskan tillkalla en distriktssköterska och resultatet blev medicin mot ögoninfektion – allt klart på mindre än 10 minuter."

Tack vare kanalväxlingen kunde rådgivande sjuksköterska i Mönsterås hälsocentral ge diagnos och hjälpa patienten redan vid första kontakt. Detta arbetssätt hjälper även Mönsterås hälsocentral i sitt arbete mot att jobba patientcentrerat, då patienten vid första kontakt med primärvården snabbt fick rätt hjälp, vid rätt tid, på sina villkor.

Maria A Hilbert tror att kanalväxling från telefonrådgivning till videorådgivning kan vara ett bra sätt att slussa in både patient och medarbetare inom vården i digitaliseringen och e-Hälsa.

Vill du veta mer om kanalväxling i Aurora teleQ är du välkommen att kontakta oss.

Petra Månsson – Marketing Manager Aurora Innovation
Epost: marknad@aurorainnovation.com
Tel: 072 237 15 01

Stefan Leijon – Sales Manager Aurora Innovation
Epost: stefan.leijon@aurorainnovation.com
Tel: 070 378 60 42


Om Aurora Innovation AB

Aurora Innovations vision är att skapa en mer tillgänglig värld. Vi arbetar utifrån värderingar samarbete, mod och enkelhet. Målet med vår verksamhet är att fortsätta utveckla marknadsledande och samhällsnyttiga produkter av hög kvalitet främst för hälso- och sjukvården. Aurora Innovation grundades 1996 i Uppsala, Sverige. Idag har vi en omsättning på cirka 80 miljoner. Vi har ca 70 anställda som arbetar inom utveckling, sälj, marknad och customer success på våra kontor i Sverige, Finland, Nederländerna, Spanien och Portugal. Vi har cirka 2 500 molnbaserade installationer hos våra kunder runt om i Europa och arbetar aktivt med att bredda vår marknad. Vi utvecklar huvudsakligen två produkter: Aurora teleQ är en digital plattform för patientkontakt som hjälper hälso- och sjukvården kommunicera med patienter på deras villkor med hög tillgänglighet. Den digitala plattformen kan byggas med flera olika moduler, telefoni, chatt, video och sms, samlade i ett och samma gränssnitt. Aurora spondi är appen som tar hand om samtalen när du inte kan svara. Med vår företagslösning har du mobila svarsgrupper med gemensam uppföljning. Du kan även spela in samtal och koppla ihop telefonin, oavsett om ni har olika operatörer eller sitter på utspridda platser. Våra produkter är molnbaserade, webbaserade och växeloberoende.